Professor: ”Medicinrådet fungerer, men der er plads til vigtige forbedringer”

Den nye evaluering af Medicinrådet er lavet efter bogen, men også ud fra de kommissionsrammer, der er blevet stillet. Den fremhæver, at rådet fungerer efter hensigten, men at der er mulighed for vigtige forbedringer, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

”Rapporten er lavet efter moderne principper for den her slags evalueringsrapporter og giver et udmærket og retvisende resultat ud fra de rammer, som regionerne har sat for rapporten. Derfor konkluderer rapporten også inden for rammerne af, hvad de har mandat til, men alligevel kan man læse mellem linjerne, at der er elementer, som de er kritiske omkring,” siger Jes Søgaard.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Hvad synes du, at der er værd at fremhæve af kritikpunkter?

”Det er eksempelvis opdelingen af de sundhedsøkonomiske og sundhedsfaglige analyser til to instanser i stedet for at lave én analyse, som tager begge dele med i betragtningen. Hvis man kigger mod udlandet, laver man typisk ikke denne opdeling,” siger Jes Søgaard og fortsætter:

”Derudover fremhæver rapporten, at regionerne skal overveje at lade rådet bruge QALY-metoden til at lave en mere konkret cost-effectiveness-analyse. Det er jeg enig med dem i, og jeg synes, at man skal læne sig op ad Storbritanniens NICE-system, men have et bredere fortolkning af ICER [forholdet mellem de økonomiske meromkostninger og sundhedsmæssige gevinster, red]. Det er mit indtryk, at der er bred opbakning til dette blandt rådets medlemmer.”

Medicinrådet laver behandlingsvejledninger til hospitalerne, og vejledningerne er et effektivt redskab til rationel og økonomisk prioritering af forskellige præparater. Desværre har rådet kun begrænset tid til at lave vejledningerne. Rapporten anbefaler, at der afsættes mere tid til at lave vejledninger.

”Medicinrådet får et stort antal ansøgninger fra medicinalvirksomheder angående nye præparater, som de ønsker at få på markedet, og det tager så lang tid at gennemgå ansøgningerne, at rådet har knap med tid til at lave vejledninger. Jeg tror, at det er blevet til fem-seks vejledninger på to år. Det er ærgerligt, for der er meget at hente i vejledningerne,” siger Jes Søgaard.

Er der betragtninger, du savner i evalueringen?

”Ét perspektiv er helt fraværende i evalueringen. At man arbejder mod at få lavet de faglige vurderinger af ansøgninger til nye præparater på EU-plan, så rådet får mere tid til at lave behandlingsvejledninger. Der er desuden en større faggruppe, større pool af ekspertise på EU-niveau, og det vil højne kvaliteten af vurderingerne. Det vil i den grad give mening af samle de her faglige evalueringer på EU-plan. Det er jo den samme evidens, man kigger på det. Det vil spare penge og tid hos de enkelte EU-lande,” siger Jes Søgaard.

 

 

 

 

Tags: Medicinrådet, evaluering

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os