"Det klogeste vil være at nedsætte et selvstændigt behandlingsråd under regionerne," siger Stephanie Lose.

Ny rapport: Dårlig ide at lægge behandlingsråd sammen med Medicinrådet

Et udvidet Medicinråd er en dårlig idé, hedder det i en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velværd, VIVE. Der er fagligt en stor forskel på at vurdere medicin og andre sundhedsteknologier, og det er derfor bedst at holde de to adskilt, hedder en af konklusionerne i rapporten. "Det klogeste vil være at nedsætte et selvstændigt behandlingsråd under regionerne," siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Et nyt behandlingsråd, som skal vurdere og anbefale sundhedsteknologier og behandlinger, ligesom Medicinrådet behandler og anbefaler medicin, kan med fordel placeres i regionerne, siger Stephanie Lose. Hun mener, at den nye rapport fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet, og Danske Regioner vil derfor ved udgangen af 2019 præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret.

"Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny. Hvis patienterne fortsat skal mødes af et sundhedsvæsen i verdensklasse, skal vi bruge ressourcerne på den behandling, der virker og giver danskerne mest mulig sundhed for pengene. Derfor mener jeg også, at et behandlingsråd er den rette vej frem", siger Stephanie Lose.

Det er Danske Regioner, som har bedt VIVE om at gennemføre en kortlægning og komparativ analyse af modeller for, hvordan der i andre lande udarbejdes nationale vurderinger og anbefalinger om behandlinger i sundhedsvæsenet ud over medicin. Analysen kommer ind på de udfordringer og potentialer, der er i forhold til den praktiske opbygning af et nationalt behandlingsråd, implementering af dets anbefalinger. VIVE kommer i forlængelse heraf med anbefalinger om, hvilke veje man kan gå i Danmark.

Rapporten har tre hovedkonklusioner:

 • Rådets organisering skal understøtte implementering: Erfaringer fra udlandet viser, at det kan være en udfordring at implementere anbefalinger og beslutninger fra et behandlingsråd i praksis. Ifølge VIVE er en tæt kobling mellem behandlingsråd og aktører i sundhedsvæsnet med ansvar for økonomi og drift en måde at sikre efterlevelse af et råds beslutninger og anbefalinger.
 • Et udvidet Medicinråd er en dårlig idé: Der er fagligt er stor forskel på at vurdere medicin og andre sundhedsteknologier, og at det derfor er bedst at holde de to adskilt. Det giver derfor ikke mening at udvide Medicinrådet til også at omfatte andre typer af sundhedsteknologier og behandlingsformer. Det er dog vigtigt at lære fra de gode erfaringer fra Medicinrådet ved oprettelsen af et behandlingsråd.
 • Et behandlingsråd kan have flere formål: Hovedformålet i behandlingsråd på tværs af lande generelt er at få mere sundhed for pengene. Andre formål er blandt andet bedre patientsikkerhed og hurtig udbredelse af nye sundhedsteknologier. Et behandlingsråd kan dog ikke løse sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer.

"Hvis behandlingsrådet ikke skal ende som spildt skrivebordsarbejde, er vi nødt til at lære af de internationale erfaringer fra VIVE-rapporten og sørge for, at rådets beslutninger har så kort vej til hospitalsgangen som muligt. Det klogeste vil være at nedsætte et selvstændigt behandlingsråd under regionerne," siger Stephanie Lose.

 

Om rapporten

På opdrag fra Danske Regioner har VIVE gennemført en kortlægning og komparativ analyse af modeller for, hvordan der i andre lande udarbejdes nationale vurderinger og anbefalinger om be handlinger i sundhedsvæsenet ud over medicin.
Undersøgelsen omfatter såkaldte institutioner til medicinsk teknologivurdering i fem forskellige lande og nationale behandlingsråd nedsat i regi af disse institutioner:

 • NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i England
 • Nye Metoder i Norge
 • IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftichkeit im Gesundheitswesen) i Tyskland
 • MSAC (Medical Services Advisory Committee) i Australien
 • CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies for Health) i Canada med British Columbia som eksempel på, hvordan CADTHs vurderinger anvendes på provinsniveau.

Kilde: "Kortlægning og komparativ analyse af modeller for nationalt behandlingsråd på sundhedsområdet", VIVE

Tags: Behandlingsråd

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os