”Det er altafgørende, at samarbejdet mellem de praktiserende læger og hospitalerne skal styrkes endnu mere end det er tilfældet i dag,” siger professor Allan Flyvbjerg. - Foto: Martin Dam Kristensen/Wikimedia

Diabetes-professor: Overførslen af diabetes 2-patienter bliver vanskelig

Som følge af den overenskomst, der i sidste uge blev indgået mellem Praktiserende Læger og regionerne, skal langt flere patienter med type 2 diabetes behandles og gå til kontrol hos egen læge.

Men overførslen af personer med type 2-diabetes fra hospitalerne til almen praksis bliver en vanskelig opgave, forudser Allan Flyvbjerg, professor og direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen.

”I dag baserer fordelingen af personer med type 2-diabetes sig på en faglig vurdering afhængig af sygdommens kompleksitet: Hospitalerne tager sig af de mest komplicerede - med flere komplicerende sygdomme hos samme person -, mens praksissektoren behandler personer med type 2-diabetes uden kompliceret sygdom. Personer med diabetes med en komplikationsprofil midt i mellem klares i et samarbejde mellem hospital, praksissektor og kommunerne," siger han.

”Når flere personer med type 2-diabetes nu flyttes til almen praksis, så taler vi altså om personer med kompliceret sygdom, og derfor er det altafgørende, at samarbejdet mellem de praktiserende læger og hospitalerne skal styrkes endnu mere end det er tilfældet i dag. Behandlingen i almen praksis skal baseres på den nyeste viden og der skal stedse være en opdatering af de praktiserende lægers kompetencer på diabetesområdet.

Det vil vi på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) gerne medvirke til, og ud over et tilbud om en godt samarbejde og kompetenceløft indenfor den nyeste behandling af diabetes er der yderligere tilbud til de praktiserende lægers behandling af personer med type 2-diabetes. Fra 2020 kan SDCC tilbyde samme-dags-screening af personer med type 2-diabetes der overvejende går i almen praksis. Ud over at det vil være en service for personer med diabetes at kunne få alle undersøgelse foretaget et sted på en dag, så vil svarene sendes til den praktiserende læge med en anbefaling om særlige problemer, der måtte være relateret ift. den pågældende person med diabetes.

Ud over en masse muligheder i det fremtidige samarbejde med praksissektoren omkring behandlingen af personer med diabetes, ser jeg også nogle udfordringer, når denne omlægning gennemføres. En af dem er de udfordringer praksissektoren har med lægemangel og et forestående stort generationsskifte.”

Tags: type 1-diabetes, Allanyvbjerg

Like eller del denne artikel