KOL-læge: Positivt, at der kommer samme spilleregler for alle KOL-patienter i landet

Ingrid Titlestad, næstformand i Lungeforeningen og overlæge på Lungemedicinsk afdeling i Odense, er positiv overfor den nye overenskomst mellem praktiserende læger (PLO) og Danske Regioner, som siger, at flere KOL-patienter skal behandles hos de praktiserende læger frem for på hospitalet.

Hun ser på sin afdeling på Odense Universitetshospital udover lungekræftpatienter og patienter med sjældne lungelidelser også de mest syge KOL-patienter: De, der skal have ilt, og de, som har mange forværringer, og som oftest også har flere sygdomme.

Derimod har velbehandlede KOL-patienter, der kun skal have lungefunktionsundersøgelser, have småjusteret behandlingen, have rehabilitering eller have tilbudt et rygestopkursus, længe været behandlet og tjekket hos de praktiserende læger i området eller fået tilbudt rehabilitering eller rygestopkursus i kommunen.

Men sådan er det ikke alle steder i landet.

På nogle hospitaler kommer mange velbehandlede KOL-patienter til stadige kontroller og behandling

”Det ville vi ikke have mulighed for her, for det ville tage tid fra de mest syge patienter. Vores samarbejde med områdets praktiserende læger er meget fint, og er der noget, som de er i tvivl om, står vi til rådighed. Så kan vi se deres patient, få en diagnostisk afklaring og sikre, at medicineringen er optimal, før vi sender patienten tilbage til praksis,” siger Ingrid Titlestad, som understreger, at der selvfølgelig kan være specielle behov, som gør, at patienten skal følges på hospitalet i længere tid.

Hun synes, at det er positivt, at den nye overenskomst lægger op til, at den praktiserende læge bliver tovholder for KOL-patienterne, for det vil ensrette håndteringen i landet.

”Der er omkring 300.000 danskere, som har KOL. Men kun godt 23.000, der bliver indlagt årligt. Det vil sige, at mange som klarer sig godt og håndteres hos den praktiserende læge. Jeg tror også, at mange patienter ønsker det sådan. De vil ikke sygeliggøres ved at skulle på hospitalet. Men nogle er måske utrygge ved at skulle forlade hospitalet, og så må vi tage en snak med dem,” siger hun.

Ingrid Titlestad ser den største udfordring for håndteringen af KOL-patienter i praksis i udsatte områder, hvor der er mangel på praktiserende læger.

”Der er stadig meget at arbejde videre med. For på den ene side har vi mange patienter, som ikke er klar over at de har KOL, og der har personen/patienten og den praktiserende læge en opgave i at få lavet lungefunktion-undersøgelser på risikopatienter med symptomer, og så er der hele området med palliation (lindring af patienter, som har mange symptomer som følge af deres kroniske lungesygdom) som vi drøfter, hvordan vi bedre kan håndtere. Det kræver tværfaglig og tværsektorielt samarbejde,” siger hun.

Af overenskomstaftalen mellem praktiserende læger og regionerne fremgår det, at de praktiserende læger pr. 1. januar 2018 skal have ekstra 43,7 mio. kr. som følge af, at de får flere KOL-patienter at håndtere.  Den sum følges op af 47, 3 mio. kr. i 2019 og 50,6 mio. kr. i 2020.

 

Tags: KOL-patienter, Ingrid Titlestad

Like eller del denne artikel