Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ny helhedsplan for sclerosepatienter kommer i dag

Mere støtte og hjælp til pårørende, styrkelse af sklerosehospitalerne og en særlig indsats til mennesker med progressiv sklerose. Det er hovedelementerne i en ny helhedsplan for skleroseområdet, sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) præsenterer i dag, torsdag.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 12 mio. kroner til at sætte gang i en særlig indsats for patienter med progressiv multipel sclerose (MS). Indsatsen skal sikre, at progressiv MS fremover bliver fulgt mere regelmæssigt i sundhedsvæsnet. 

Regeringen vil også oprette ekstra uddannelsesstillinger i neurologi og øge kapaciteten på et ikke nærmere specificeret antal scleroseklinikker for dermed at give patienter med progressiv MS adgang til en specialiseret vurdering af deres behov for behandling og rehabilitering, fremgår det af helhedsplanen "Et godt liv med sclerose".

Patienter med progressiv MS er gennem en årrække blevet fortrængt fra landets scleroseklinikker, fordi et stigende antal nye behandlinger til attakvis MS har lagt et voldsomt pres på de ressourcepressede klinikker. Men dels er der så småt også behandlinger på vej til progressiv MS, og dels har scleroselægerne gode muligheder for at lindre en række symptomer ved progressiv MS, og derfor skal denne patientgruppe igen have mulighed for at få adgang til scleroseklinikkerne, har regeringen og støttepartiet vedtaget.

Fra 2019 til 2021 afsætter de henholdsvis tre, tre og seks mio. kroner til at styrke indsatsen, og det vil blandt andet komme til at betyde, at kapaciteten skal øges på udvalgte klinikker, fremgår det af planen. I alt går knap en tredjedel af helhedsplanens samlede finansiering på 38,7 mio. kroner til dette løft af indsatsen for patienter med progressiv MS, og den vægtning har især ligget formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) på sinde.

”Vi har set, at patienter med progressiv sclerose haltede langt bagefter andre sclerosepatienter, og derfor har vi sat en del penge af til at sikre patienterne direkte kontakt på hospitalerne,” siger hun.

Tiltaget er en del af en samlet plan for hele scleroseindsatsen, der skal sikre, at indsatsen for MS-patienter bliver mere helhedsorienteret, forbedrer indsatsen i kommunerne, støtter bedre op om hele familien og samtidig sikrer en ensartet kvalitet i indsatsen på tværs af landet.

Blandt andet skal planen sikre MS-patienter adgang til specialiseret rehabilitering på Sclerosehospitalerne i Danmark og løfte indsatsen for børn og unge, der vokser op med en forælder med sclerose.

En omfattende undersøgelse fra Dansk multipel Sclerose center viste i 2017, at multipel sclerose i mange tilfælde har store sociale og økonomiske konsekvenser for patienternes børn, og blandt andet på den baggrund afsætter regeringen og DF nu i alt fem mio. kroner fra 2019 til 2021 til at styrke indsatsen for de pårørende børn. En mio. kroner skal gå til oplysning om sygdommen til patienter og pårørende, mens Scleroseforeningen får fire mio. kroner til et løft af deres tilbud til støtte for pårørende børn og unge.

Behovet for specialiseret MS-rehabilitering har i en årrække været støt stigende, da antallet af nye MS-tilfælde stiger samtidig med, at patienterne generelt lever længere i takt med, at behandlingen er blevet bedre, og den udvikling har sat sclerosehospitalerne, som står for de specialiserede MS-rehabilitering, under pres.

Et pres, der i nogen grad blev lettet med satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor der fra 2017-2019 blev sat 9 mio. kroner af årligt til at øge aktiviteten på sclerosehospitalerne, og aftalen mellem regeringen og DF sikrer nu med 11 mio. kroner, at den øgede aktivitet kan fortsætte og styrkes i 2020, når satspuljeaftalen udløber.

”Det vigtige er, at vi nu sikrer, at den pulje, der har været sat af til at styrke den specialiserede rehabilitering, ikke løber ud, for vi kan jo se, at den øgede indsats har haft betydning for ventelisterne, så patienterne kommer hurtigere til, så det handler om, at sikre den indsats,” siger Liselott Blixt.

Helhedsplanen styrker også den del af rehabiliteringen, der forgår i kommunerne, og i alt afsætter regeringen seks mio. kroner til den kommunale indsats for mennesker med MS. Blandt andet skal en mio. kroner allerede i år gå til at afdække kommunernes kendskab til følgerne af MS og til sclerosespecifik rehabilitering, mens fem mio. kroner skal finansiere en styrkelse af tværkommunal indsats for mennesker med MS. Samtidig indgår det i planen, at Scleroseforeningen bidrager ved at etablere kursusforløb, der skal give kommunale koordinatorer på tværs af landet mere viden og bedre kompetencer i forhold til MS.

Liselott Blixt har i høj grad været den drivende kraft i forarbejdet til den plan, der bliver præsenteret i dag, og hun er tilfreds med resultatet.

”Der er gået lang tid, siden vi besluttede at sætte pengene af, og det er det her, vi har arbejdet frem imod, siden vi i 2014 lavede et 360-graders eftersyn af scleroseområdet. Vi har fået lavet en handlingsplan, og nu kan vi endelig udmønte nogle af de penge, der kommer den enkelte patient til gode, og det er en glæde at kunne præsentere det sammen med ministeren,” siger Liselott Blixt.

 

Helhedsplanen kort fortalt

Der er i alt sat 38,7 mio. kroner af til ”Helhedsplan for scleroseområdet - Et godt liv med Sclerose”. Planen omfatter fire indsatsområder med følgende initiativer:  

Indsatsområde 1: et helhedsorienteret sygdomsforløb

 • Anbefalinger for mennesker med sclerose (2019-2020, 1 mio. kroner)
 • Styrket tværsektoriel indsats for mennesker med sclerose (2021, 2 mio. kroner)
 • Visitationsretningslinjer for mennesker med sclerose (2019, 0,5 mio. kroner)
 • Styrket indsats for patienter med progressiv sclerose (2019-2021, 12 mio. kroner)
 • Styrket indsats på sclerosehospitalerne (2020, 11 mio. kroner)

Indsatsområde 2: en forbedret indsats nær den enkelte

 • Afdækning af viden om følger af sclerose samt sclerosespecifik rehabillitering (2019, 0,5 mio. kroner)
 • Styrket indsats i kommunerne for mennesker med sclerose (2021, 5 mio. kroner)
 • Kursusforløb for kommunale koordinatorer (2019-2020)

Indsatsområde 3: tryghed og omsorg for hele familien i sygdomsforløbet

 • Oplysningsindsats til patienter og pårørende (2019, 1 mio. kroner)
 • Støtte til børn og unge som pårørende (2019-2021, 4 mio. kroner) 

Indsatsområde 4: ensartet kvalitet i behandling – nu og i fremtiden.

 • Flere speciallæger i neurologi (2021, - )
 • Opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompetencer (2019, 1,5 mio. kroner)
 • Nationalt forum for sclerose (2020-2021, 0,2 mio. kroner)
 • Styrket patientinddragelse med PRO (2019-2021) 

Tags: multipel sclerose, sclerose

Like eller del denne artikel