”Man kunne godt have talt for, at man – hvis man havde et sundhedsvæsen, hvor man virkelig kunne tale sammen – havde én maskine de første to-tre år og herefter måske tre maskiner fordelt i landet. Men så skulle der være en i Østdanmark, en i Odense og en i Aarhus. Ikke to med 12 kilometers afstand i København,” siger Jes Søgaard.

Danmark har købt 3 ekstremt dyre MR-accelaratorer - to af dem står 12 km fra hinanden

Danmark har investeret langt over 100 mio. kr. i 3 avancerede stråleapparater, såkaldte MR-acceleratorer. Alligevel er to af de tre maskiner placeret kun 12 km fra hinanden i Region Hovedstaden. Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet (SDU), Jes Søgaard, undrer sig. "Alle de penge, man bruger på tåbelige projekter, bliver taget fra mere fornuftig brug i kræftbehandlingen eller på andre områder,” siger han.

De to ens, dyre MR-acceleratorer i Region Hovedstaden er dels placeret på Rigshospitalet , dels på Herlev Hospital.

”Umiddelbart lyder det ikke som en sund disposition. Det kan godt være, at der er en fornuftig forklaring, men jeg kan ikke se nogen rationel begrundelse for, at man skal have to maskiner i Region Hovedstaden. Vi snakker jo om en teknologi, der er i sin vorden, hvor det er vigtigt at have erfaringen lokalt forankret,” siger Jes Søgaard og tilføjer:

”Det er ikke den eneste situation, hvor man står udefra og kigger ind på Region Hovedstaden og tænker, ”hvad er det, der sker her?”. Det er aldrig lykkes Region Hovedstaden at få styr på den autonomi, de store sygehuse – Rigshospitalet og Herlev Hospital – har. De har tilstrækkeligt store muskler til at banke ting igennem og få politisk støtte til det, de vil have. Det er den eneste måde, jeg kan forklare det her på.”

Han har svært ved at se den faglige begrundelse for at have to maskiner i Region Hovedstaden.

”Hvordan kan man have en faglighed, der argumenterer over for politikerne og det topadministrative forvaltningsniveau, at man skal have to maskiner i den samme region? Jeg forstår det simpelthen ikke,” siger Jes Søgaard.

Ledende onkolog på Herlev Hospitals onkologiske afdeling, Lisa Sengeløv, begrunder beslutningen om, at både Rigshospitalet og Herlev Hospital har fået den nye avancerede maskine med, at det forventes at blive en udbredt teknologi.

"Vi forventer, at det er en fremtidig teknologi, som vi nok vil skulle have på de fleste større steder i Danmark til brug for de patienter, som har behovet. Så det er et spørgsmål om at være med i udviklingen. Jeg tror, at om noget tid vil alle større onkologiske centre i Danmark have sådan en maskine," siger Lisa Sengeløv og tilføjer:

”Hvis det går godt med at bruge maskinen, vil flere og flere få adgang til den her teknologi, som på nogle måder er mere overlegen end det, vi gør i dag. Det er dog svært at sige, før vi kommer godt i gang med at bruge maskinen, for der findes ikke megen erfaring med teknologien endnu.”

Skulle være startet med én maskine

De nye maskiner bærer navnet MRIdian, men kaldes også MR-linac, og bruger en helt ny teknologi, som integrerer en MR-scanner og en strålekanon. Det specielle ved maskinen er, at man kan tage billeder fra patientens indre samtidig med, at man leverer strålebehandlingen. Det vil være en fordel hos nogle kræftpatienter.

Der er foreløbigt købt tre MRIdian-maskiner i landet. En befinder sig på Odense Universitetshospital (OUH), og de to altså på henholdsvis Herlev Hospital og på Rigshospitalet. Både i Odense og på Rigshospitalet er man gået i gang med at bruge maskinerne, mens en vandskade på Herlev Hospital har betydet, at hospitalet først starter med at behandle patienter i maskinen om cirka tre måneder.

En MRIdian-maskine koster mellem 49 og 60 mio. kr. Jes Søgaard mener, at det set fra et økonomisk synspunkt havde været mere hensigtsmæssigt at have nøjedes med en enkelt maskine i regionen.

”Sundhedsvæsnet svømmer ikke i penge, og dårlige beslutninger er dyre. Alle de penge, man bruger på tåbelige projekter, bliver taget fra mere fornuftig brug i kræftbehandlingen eller på andre områder,” siger Jes Søgaard.

Fordi teknologien er så ny, ved man endnu ikke, hvilke patienter – og dermed hvor mange – den egner sig til. Jes Søgaard mener, at man burde have startet i det små og bygget erfaringer op med maskinen, inden man investerede i flere af slagsen.

”Man kunne godt have talt for, at man – hvis man havde et sundhedsvæsen, hvor man virkelig kunne tale sammen – havde én maskine de første to-tre år og herefter måske tre maskiner fordelt i landet. Men så skulle der være en i Østdanmark, en i Odense og en i Aarhus. Ikke to med 12 kilometers afstand i København,” siger han.

Anden maskine på Fyn

Han undrer sig desuden over, at der er indkøbt én type maskine i Region Hovedstaden og en anden i Region Syddanmark. Mens Region Hovedstaden har købt sin maskine af det amerikanske firma Viewray for 60 mio. kr., har Region Syddanmark købt sin af det svenske firma Elekta. Ifølge oplysninger fra Region Hovedstaden har de to maskiner kostet 98 mio. kr. incl. ombygning og opdateringer i 10 år.

”Som jeg forstår det, er der relativt stor forskel på de to maskiner. Så hvis man bliver ekspert i den ene maskine, kan man ikke umiddelbart bruge den anden. Man skulle måske have brugt noget tid på at finde ud af, om vi skulle have de samme maskiner i hele Danmark,” siger Jes Søgaard og fortsætter:

”Hvis man skulle have gjort det her på en fornuftig måde, skulle man have gjort som man gjorde, da man traf beslutning om protonterapianlægget. Her gik Sundhedsstyrelsen ind og lavede en international vurdering og pegede helt entydigt på Aarhus, hvor man så lagde anlægget. Det samme skulle man have gjort med disse maskiner.”

 

LÆS OGSÅ:

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os