Berit Lassen understreger, at det at aflæse lungefunktionsmålingen ordentligt er en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og tilbyde patienten en god behandling. Foto: Lægecenter Korsør

Tusindvis af praktiserende læger på skolebænken: Skal uddannes i diabetes og KOL

PLO Efteruddannelse udbyder omkring 2.000 kursuspladser i diabetes og KOL bare i år. Efteruddannelse på lungeområdet er nemlig blandt de ting, som de praktiserende læger skal igennem, efter en anseelig gruppe patienter med KOL og diabetes er flyttet fra ambulatorierne og ud i almen praksis.

Med sidste års overenskomstaftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO)og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) skal blandt andre flere lungepatienter fremover tilses i almen praksis, hvor de tidligere blev fulgt i landets lungeambulatorier. Derfor er der behov for en opdatering på lungeområdet for landets praktiserende læger – og for deres personale.

”PLO Efteruddannelse har et væld af kurser, som opkvalificerer personalet – og de er meget søgte. Vi tilbyder kursus med afsæt i lungesatsningen, der blandt andet byder på solid efteruddannelse i spirometri – både det at lave lungefunktionsmålingen, men man lærer også at tolke resultaterne korrekt,” siger Berit Lassen, praktiserende læge i Korsør og lægefaglig konsulent hos PLO Efteruddannelse.

Berit Lassen understreger, at det at aflæse lungefunktionsmålingen ordentligt er en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og tilbyde patienten en god behandling.

”Desuden er det vigtigt, at vi kan skelne mellem astma og KOL og kan gennemskue de differentielle diagnostiske årsager til åndenød, så vi ikke misser, at en patient i virkeligheden har hjertesvigt eller en anden sygdom, der kan forveksles med symptomerne på KOL,” forklarer Lassen og understreger, at viden om den psykosomatiske del af KOL-lidelsen er lige så væsentlig, da en stor del af patienterne lider af både angst og depression.

”Lige præcis den del af sygdommen, er vi bedre til at fange i almen praksis, fordi vi kender vores patienter langt bedre, end man gør på ambulatorierne,” forklarer Lassen. 

Som speciallæge i almen medicin favner man hele sygdomspaletten i forhold til at undersøge og behandle sine patienter, derfor er det ifølge Berit Lassen essentielt, at de praktiserende læger får opfrisket lungepatienternes symptomer og sygdomme, efter man i almen praksis skal behandle flere fra denne gruppe patienter. 

”PLO Efteruddannelse udbyder omkring 2.000 kursuspladser i diabetes og KOL bare i år. Samtidigt er der en del læger, som underviser personalet i egen praksis efter DSAMs (Dansk Selskab for Almen Medicin) vejledning om behandling, opfølgning og omsorg for patienter med KOL,” siger Berit Lassen og understreger, at den viden, der er behov for, ikke udelukkende består af faglighed - organisation er også en stor del af behandling af patienter med KOL.

”Det handler meget om den måde, vi organiserer os på, sådan at lægerne ikke bruger tid på relativt velfungerende patienter, som personalet kan håndtere. Vi bør bruge vores tid på dem, der er virkelig syge, og som måske har mere end én diagnose. På den måde får vi plads til de mere syge patienter i praksis,” lyder der fra Berit Lassen, som understreger, at organisation også dækker over andre ting, der skal være styr på.

”Det er vigtigt at indføre personalet i de lokale tilbud, som man finder i de forskellige kommuner. Der er som regel gode rygestopkurser, ligesom der er KOL-kurser, træningsmuligheder og andet, vi skal kende til og være gode til at benytte os af samt rådgive patienterne om”, siger hun. 

”Når vi taler om opkvalificering af personalet, er det vigtigt, at det sker sammen med lægen, for det er der, de organisatoriske forandringer sker - altså når man lærer det samme, har man samme perspektiv og et fælles vidensgrundlag at arbejde ud fra,” understreger Lassen. 

Netop den form for team-kurser er blandt de mange, PLO Efteruddannelse udbyder, ligesom organisationen tilbyder færdighedskurser, storkurser, niveaudelte kurser og altså teamkurser. Desuden arbejder PLO Efteruddannelse hen mod at kunne tilbyde de nye kvalitetsklynger kursusmoduler til praksispersonalet, der understøtter datadrevet kvalitetsprojekter.

Tilbuddene er mange, og ligeså kan timerne, der skal bruges på at opkvalificerer sig på specialområdet være - men der er nye regler i forhold til godtgørelse.

”Når man tidligere sendte sit personale på kursus, kunne man få godtgørelse for kursusudgifter, men nu kan man også kan få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste,” sige Berit Lassen og lader forstå, at der ingen undskyldning er for de praktiserende læger til at skippe efteruddannelsen.

Tags: KOL-patienter, diabetes, kronikere

Like eller del denne artikel