Ny, dyr migrænemedicin får ikke Medicinrådet til at juble

Først 10. april forventer Medicinrådet at kunne afgøre, om den nye, forebyggende migrænemedicin Aimovig (erenumab ) skal godkendes som ny standardbehandling til forebyggelse af migræne. Men på sit møde i dag, onsdag, godkendte rådet vurderingerne af den kliniske merværdi, som de faglige eksperter i Fagudvalget for migræne har fundet frem til.

Og de er ikke just oppe at kippe med flaget, selv om medicinen mange steder i verden er blevet udråbt til at kunne gøre en revolutionerende forskel for de mange, mange millioner hårdt prøvede migrænepatienter med mange anfald, og ifølge branchemediet Fiercepharma er flere end 150.000 patienter verden over nu i behandling med Aimovig. Aimovig er et af flere midler i et nyt behandlingsprincip, som går på at blokere effekten af et naturligt forekommende signalstof i hjernen, som hedder calcitonin gen-relateret peptid (CGRP). Dansk forskning har vist, at en CGRP-indsprøjtning kan udløse et migræneanfald, og derfor kan en blokade af CGRP-virkningen være en målrettet behandling af migræne.

Herhjemme står prisen på en månedlig indsprøjtning med Aimovig til 4.200 kr. ifølge pro.medicin.dk

Medicinen er den første, forebyggende behandling kun til migræne. Der eksisterer i dag flere forskellige former for forebyggende behandling, men ingen af dem er beregnet til migrænikere. Den forebyggende effekt på migræne er en slags “bivirkning” til et lægemiddel, som er rettet mod en anden sygdom - nemlig blodtryksmedicin, medicin mod epilepsi, medicin mod depression og Botox. Ikke alle lægemidler, der fremgår af de eksisterende danske behandlingsvejledninger, er blevet godkendt til forebyggelse af migræne, men bruges til formålet som ”off-label”.

Fagudvalget - som Medicinrådet i dag altså erklærede sig enig med - mener, at sammenligner man Aimovig med de eksisterende førstevalgs-behandlinger, så er der ingen klinisk merværdi i forhold til blodtryksmedicinen propanolol og candesartancilexetil og en ikkedokumenterbar klinisk merværdi i forhold til lisinopril. Derimod er der en lille klinisk merværdi i forhold til epilepsimedicinen topiramat, og dette skyldes, at topiramat har så mange bivirkninger. Fagudvalget vurderer, at især bivirkningerne nedsat appetit, depression, nedsat hukommelse, føleforstyrrelser, døsighed og svimmelhed er særligt hyppige hos patienter med migræne, der behandles med topiramat. Bivirkningerne får tit patienterne til at stoppe behandlingen, mens brug af propranolol, candesartancilexetil og lisinopril ofte stoppes på grund af manglende effekt fremfor generende bivirkninger.

Hvis migrænikere ikke har held af de eksisterende førstevalgsbehandlinger, får de anden behandling, og fagudvalget har også sammenlignet den kliniske merværdi af Aimovig i forhold til dem.

Fagudvalget vurderer, at Aimovig til forebyggelse af migræne hos patienter, der har mindst fire migrænedage pr. måned og har oplevet behandlingssvigt på to tidligere forebyggende behandlinger, ikke giver nogen klinisk merværdi sammenlignet med amitriptylin, og ingen klinisk merværdi sammenlignet med valproat.

Fagudvalget har også vurderet Aimovig i forhold til botox og fandt, at Aimovig til forebyggelse af migræne hos patienter, der har kronisk migræne (mindst 15 hovedpinedage/måned hvoraf mindst 8 dage er med migræne) og har oplevet behandlingssvigt på to tidligere forebyggende behandlinger, giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med botox.

 

 

En halv million danskere har migræne

  • Studier viser, at mellem 24-32 procent af alle danske kvinder og mellem 5-17 procent af alle danske mænd oplever migræne mindst én gang i deres liv.
  • Patienforeningen Migræne Danmark anslår, at det er cirka 500.000 migrænikere, og en ud af ti migrænepatienter har kronisk migræne, hvilket betyder, at de har mindst 15 dage om måneden med migræne.
  • Kun ca. 5000-6000 af dem behandles på de danske hospitaler.
  • De fleste migrænikere er ikke i forebyggende behandling, og forebyggende behandling udfører heller ikke mirakler - med den eksisterende forebyggende migrænebehandling vil mindre end halvdelen af migrænepatienter opleve en 50 procent reduktion eller mere i migræneanfaldshyppigheden.

Tags: Medicinrådet, migræne, migrænemedicin, medicinraadet

Like eller del denne artikel