Patienter kan ofte mere tale mere frit med en tidligere patient end med læger og sygeplejersker. - Modelfoto

Tidligere patienter kan noget andet end læger og sygeplejersker

Patienter med lungekræft har stor glæde af at få besøg af andre kræftpatienter, som er kommet igennem sygdomsforløbet.

Det viser en ny undersøgelse, som Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske og ph.d.-studerende, står bag. Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet Journal of Clinical Nursing.

“Det at have været igennem et forløb og være kommet ud på den anden side, må kunne give noget til dem, der er indlagt,” fortæller Britt Borregaard på Odense Universitetshospitals hjemmeside om baggrunden for projektet.

Overordnet hedder det, at patienter hjælper patienter, ”peer support”. Det praktiseres i stigende grad både nationalt og internationalt, indenfor alle grene af sundhedsvæsenet. I 2015 lavede Socialstyrelsen en kortlægning af peer support-tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Danmark. Dengang var der mindst 31 tilbud alene på det psykiatriske område.

Projektet med lungekræftpatienter på Odense Universitetshospital startede i 2014 som led i en ny strategi for patientinddragelse med inspiration fra et lignende koncept i Edinburgh i Skotland.

I begyndelsen blev det sat i gang med en enkelt frivillig, som besøgte afdelingens patienter en gang om ugen. Han stak hovedet ind på stuen hos de patienter, der havde givet tilladelse, og spurgte ”har du lyst til at snakke”?

Det havde de fleste. Og efterfølgende interviews viser, at de havde stor gavn af det. Det er disse interviews, som Britt Borregaard har samlet og analyseret og altså nu fået publiceret i et internationalt tidsskrift.

”Vores forventning var, at samtalerne med Knud ville være et godt supplement til alle de samtaler, vi som fagfolk, både læger og sygeplejersker, kan tilbyde. Men det var meget mere,” fortæller Britt Borregaard.

“Patienterne fortalte ham ting, som de aldrig ville sige til sygeplejerskerne og lægerne. Det der virkelig betød noget var, at han havde prøvet det samme.”

Britt Borregaard fortæller, at patienterne oplevede, at der ikke var brug for så mange forklaringer, fordi de og Knud med det samme vidste, hvad de talte om.

Ifølge Britt Borregaard kan ”peer support” være ekstra nyttig for lungekræft-patienter, da de er en anderledes gruppe.

“Som den eneste gruppe af kræftpatienter har patienter med lungekræft ofte skyldfølelse over deres sygdom og føler sig stigmatiserede i samfundet. Det betyder, at de er svære at få med i foreninger, grupper og forløb. At møde en ligestillet er derfor ekstra givtigt for dem, fordi der er så mange følelser på spil, som rækker ud over selve behandlingen af sygdommen,” siger hun.

I dag er konceptet udvidet ved at Hjerteforeningen nu tilbyder, at flere frivillige  besøger afdelingen med tilbud om samtale.

Tags: OUH, Britt Borregaard, peer support, Odense Universitetshospital

Like eller del denne artikel