"Vi i regionerne er altid meget påpasselige med, hvordan vi bruger skatteydernes penge. Og det er vores klare vurdering, at vi med det beløb kan få en god og brugbar evaluering," siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

Pris for kommende evaluering af Medicinrådet: En halv million kroner

Politikerne i Danske Regioner har nu sat rammerne for den kommende evaluering af Medicinrådet. Men der er ikke afsat mange penge til formålet: En halv million kroner. "Det er vores klare vurdering, at vi med det beløb kan få en god og brugbar evaluering," siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

Ved oprettelsen af Medicinrådet den 1. januar 2017 blev det besluttet at gennemføre en ekstern evaluering af modellen efter to år, og på Danske Regioners bestyrelsesmøde i december blev det så besluttet, hvordan rammerne for den kommende evaluering skal se ud, og hvor mange penge, der skal sættes af til, at eksterne konsulenter kan evaluere rådet.

Beløbet blev en halv million kroner - eller 625.000 inklusive moms. Et beløb, som chefredaktør for Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, tidligere har kritiseret i skarpe vendinger.

"Desværre tyder alt på, at det danske sundhedsvæsen ikke får en evaluering med nogen som helst kvalitet. I dagens danske konsulentmarked får man bare ikke meget grundighed fra indforskrevne konsulenter for den investering. Med en skarp forhandling kan det blive til 300 konsulenttimer," skrev Kristian Lund i en klumme i november.

"Skulle det vise sig at være rigtigt, at Danske Regioner går efter så pauver en løsning, så må man håbe, at Folketinget eller ministeren griber ind. Evalueringen af Medicinrådet er nemlig alt for vigtig til at blive overladt til billige løsninger, hvor regionerne selv bestemmer, hvad der skal stå i rapporten," skrev han videre.

Men beløbet på de 500.000 kroner blev altså vedtaget.

"Vi i regionerne er altid meget påpasselige med, hvordan vi bruger skatteydernes penge. Og det er vores klare vurdering, at vi med det beløb kan få en god og brugbar evaluering," siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), i en kort, skriftlig kommentar.

Danske Regioner skal nu indhente tre tilbud på evalueringen af Medicinrådet. Selve evalueringen forventes gennemført i perioden januar – marts i år. Evalueringen forventes primært gennemført gennem interviews af Medicinrådets interessenter, herunder f.eks. Medicinrådets formandskab, Medicinrådets sekretariat, Amgtos, regionerne, Danske Patienter, Lægevidenskabelige Selskaber og Lægemiddelindustriforeningen.

Danske Regioner vil på baggrund af evalueringen udarbejde forslag til eventuelle justeringer af modellen, som politikerne så skal se på, om de vil godkende.

 

Den kommende evaluering kommer til at tage udgangspunkt i, om Medicinrådet efterlever følgende temaer:

Tema 1: De politiske rammebetingelser.

Det undersøges, om Medicinrådets arbejde sker inden for de politiske rammer, som er givet af Danske Regioners bestyrelse og Folketinget (principper for prioritering af sygehusmedicin). Det afdækkes samtidigt, om Medicinrådets afgørelser træffes med armslængde til Danske Regioner, regionerne og Amgros samt hvorvidt regionerne sikrer mulighed for individuel vurdering, jf. Folketingets 7. princip.

Tema 2: En hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler på tværs af sygehuse og regioner.

Der stilles derfor bl.a. skarpt på, om Medicinrådet overholder de udmeldte tidsfrister for vurdering af nye lægemidler og udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger.

Tema 3: Et rimeligt dokumentationskrav for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne.

I forbindelse med oprettelsen af Medicinrådet var der et politisk ønske om, at Medicinrådet skal stille større krav til dokumentationen for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne sammenlignet med regionernes to tidligere medicinråd Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Evalueringen skal være med til at belyse, om Medicinrådet har levet op til det formål.

Tema 4: Et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud af lægemidler.

Baggrunden for at oprette Medicinrådet har været at opnå bedre priser på sygehusmedicin. Evalueringen skal derfor se på, om Medicinrådet har sikret Amgros et stærkere grundlag for at opnå bedre priser gennem prisforhandlinger og udbud af lægemidler. Evalueringen skal samtidigt sandsynliggøre, hvorvidt Medicinrådet har bidraget til at dæmpe væksten i sygehusmedicinudgifterne.

Tema 5: En effektiv arbejdstilrettelæggelse og effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer i Medicinrådet.

Evalueringen skal forholde sig til en række spørgsmål om, hvorvidt Medicinrådets formandskab sammen med sekretariatet har sikret en effektiv opgaveløsning og rationel anvendelse af de økonomiske ressourcer. I den forbindelse skal evalueringen også forholde sig til, hvorvidt der er en hensigtsmæssig fordeling af de ressourcer, der anvendes på Medicinrådets to hovedopgaver – dvs. på vurderingen af nye lægemidler og udarbejdelse af behandlingsvejledninger.
Ved oprettelsen af Medicinrådet blev det som noget nyt besluttet at inddrage patienterne aktivt i fagudvalgene. Det blev samtidigt besluttet, at Lif, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fik en observatørrolle i Medicinrådet. Evalueringen vil se på, om det har fungeret hensigtsmæssigt.

Tema 6: Åbenhed om Medicinrådets arbejde herunder habilitet.

Evalueringen vil have fokus på, om Medicinrådet har sikret størst mulig åbenhed i rådets beslutninger. Samtidigt vil evalueringen se på, om medlemmerne af Medicinrådet og fagudvalgene er habile, samt om der er udfordringer i at få udpeget habile fagudvalgsformænd.

Tema 7: Regionernes efterlevelse af Medicinrådets anbefalinger.

Medicinrådet udarbejder anbefalinger for ibrugtagning af lægemidler. Men det er regionerne, som implementerer vejledningerne og dermed reelt sikrer ibrugtagningen af medicin. Der vil derfor i evalueringen blive spurgt ind til, hvorvidt regionerne efterlever Medicinrådets anbefalinger, herunder hvor hurtigt anbefalingerne implementeres.

Tags: Medicinrådet, evaluering

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk