Seks overlæger blandt de fyrede i Region Sjælland

Fem overlæger på Sjællands Universitetshospital og en overlæge på Holbæk Sygehus er blandt de 198 ansatte i Region Sjælland, som netop har modtaget en fyreseddel som led i den igangværende sparerunde.

I alt ventes spareplanen at koste cirka 198 mennesker jobbet i hele regionen. Cirka 100 andre ansatte får tilbud om et andet job - måske på et andet sygehus eller med væsentlig andre vilkår. Omkring 300 ubesatte stillinger nedlægges.

 

Oprindeligt så det ud til, at Region Sjælland ville afskedige 13 overlæger som følge af det kommende års budgetunderskud. Men de seks er stadig seks for mange, siger Overlægeforeningens formand og efterlyser et svar på, hvilke opgaver der fremover ikke skal løftes.
 
”Det er en rigtig ubehagelig situation for de overlæger, der i denne uge er indstillet til at blive afskediget,” siger Lisbeth Lintz i en pressemeddelelse.

”Og det er samtidig ubehageligt for de medarbejdere, der stadig er ansat. Hverdagen er voldsomt presset allerede i dag og Region Sjælland har længe haft mange ubesatte stillinger og kæmper med rekrutteringsproblemer. Derfor vil hver en afskediget medarbejder efterlade et hul, og der vil være opgaver, der ikke kan laves. Det vil gå ud over både ansatte og patienter. Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne ville give et svar på, hvad der fremover ikke skal laves, når nu der er færre ansatte.”

Ændringer stadig muligt

Overlægeforeningen har været til stede på Holbæk Sygehus og SUH i Roskilde og har deltaget som bisidder i alle samtaler om afskedigelser.

Parterne har nu frem til den 23. november til at gøre indsigelser mod varslingerne. Og regionen er forpligtet til at se på, om det er muligt at omplacere blandt andre nogle af de overlæger, der er varslet afskediget, til andre afdelinger.

Overlægeforeningen håber derfor på, at det antal, der reelt skal afskediges, vil ende med at blive lavere.

Region Sjælland skal i 2019 spare 309 millioner. Besparelserne går hårdest ud over Sjællands Universitetshospital Køge og Roskilde, fordi universitetshospitalet ikke blot skal spare 32,5 millioner kroner - deres del af de samlede besparelser i Region Sjælland - men yderligere 100 millioner kroner, som der er eget underskud i Roskilde og Køge.

Tags: Region Sjælland, spareplaner

Like eller del denne artikel