Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fornyet håb for sklerosepatienter om at få dyr behandling

Patienter med primær progressiv sklerose har hidtil ikke haft nogen behandling. I år er den kommet, men i maj fik patienterne nej til den dyre behandling med lægemidlet Ocrevus af Medicinrådet. Men nu skal Medicinrådet igen behandle sagen.

Efter afvisningen i maj var professor Per Soelberg Sørensen, Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshopsitalet, fremme og sige, at Ocrevus burde have været godkendt til en subgruppe af patienter med primær progressiv sklerose, som er karakteriseret ved, at man gradvist bliver dårligere over tid.

“Man ville uden problemer kunne have defineret et gruppe, som med stor sandsynlighed ville have god effekt af behandlingen. I stedet går et rigidt godkendelsessystem ud over udsatte patientgrupper,” siger han.

Men nu har Medicinrådet sendt et udkast til vurdering af den kliniske merværdi af Ocrevus til netop sådan en subgruppe af patienter med primær progressiv sklerose i høring ved hos producenten Roche. 

“Det ser ud til, at virksomheden har fået afgrænset gruppen rigtigt,” fortæller medlem af Medicinrådet for Danske Patienter, Leif Vestergaard Pedersen.

”Vi er ikke helt færdige med vurderingen, men der er anerkendelse af, at den prædefinerede subgruppe ser fornuftig ud,” siger han.

Om den kliniske merværdi er nok til at godkende lægemidlet til subgruppen, er for tidligt at sige, men der er en effekt, fortæller han.

”De kliniske resultater er ikke imponerende, men min vurdering er, at der er en effekt. Jeg havde troet, at den prædefinerede subgruppe ville give en større effekt, men det er bedre end ingenting og bedre end placebo,” siger han.

Medicinrådet har endnu ikke gennemgået økonomien i behandling af subgruppen, og den endelige afgørelse kan dermed først forventes omkring november.

Medicinrådets fagudvalg, som består af læger indenfor området, konkludere forud for afgørelsen i maj, at stoffet nærmest ikke har bivirkninger, og det taler sammen med fraværet af alternativer ifølge Medicinrådets anbefaling til fordel for Ocrevus, men rådet fandt ikke forholdet mellem den lille effekt og den betydelige meromkostning rimelig, og derfor blev det ikke anbefalet som standardbehandling. Medicinen ville koste ca. 200.000 kr. pr. år pr. patient.

Mellem 10 og 15 procent af de omkring 14.500 danskere med multipel sclerose har den primær progressive form af sygdommen. Hvor mange patenter, der er omfattet af den prædefinerede subgruppe vides ikke.

I juni viste forskning, der blev offentliggjort på en sclerose-kongres i Lissabon, at personer behandlet med Ocrevus havde en 46 procents reduktion i risikoen for at havne i en kørestol sammenlignet med den placebobehandlede gruppe.

Når disse resultater blev forlænget (ekstrapoleret) for at kunne beregne den mediane tid til, at deltagerne måtte bruge kørestol, tydede dataene på, at Ocrevus-behandlingen kan forsinke behovet for kørestol med syv år (19,2 år for Ocrevus vs 12,1 år for placebo).

Ocrevus gives som intravenøs infusion på hospitaler. 

Tags: Scleroseforeningen, sclerose, ocrevus

Del artikler