KOL-patienter overbehandles med inhalationssteroider

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at danske KOL patienter overbehandles med inhalationssteroider (ICS) i en voldsom grad.

I princippet burde omtrent 25 procent af alle KOL patienter være i behandling med ICS, men tallet er oppe på godt og vel 70 procent, og det bekymrer formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg. 

I Medicintilskudsnævnets 3. forslag til tilskudsstatus for lægemidler indenfor astma og KOL lægger man op til, at LAMA/LABA præparaterne bliver klausuleret, hvilket Ole Hilberg ikke finder fremmende for at skifte fra ICS til de moderne præparater.

Ole Hilberg er med i arbejdet for en ny KOL-vejledning, hvor man vi skubbe til processen, så f.eks. patienter i stabil behandling kunne skifte fra ICS til LAMA/LABA. Han mener desuden, at der skal information om overforbruget til for at de praktiserende læger bliver opmærksomme på problematikken.

Inhalation af forskellige typer luftvejsudvidende og inflammationshæmmende lægemidler er den mest brugte medicinske behandling af KOL patienter. Internationale såvel som nationale retningslinjer for KOL deler sygdommen op i 4 GOLD-grupper A, B, C & D, der dækker over forskellige niveauer af KOL med dertilhørende forskellige behandlingsforslag. Inden for de fire GOLD-grupper kan der samtidigt identificeres forskellige fænotyper. Blandt andet patienter der ligeledes døjer med kronisk bronkitis, emfysem, hyppige eksacerbationer eller astma.

Alle KOL patienter behandles efter at have fået målt lungefunktion, vurderet deres eksacerbationsrisiko og blevet placeret i korrekte GOLD-gruppe. Blandt behandlingstilbuddene finder man inhalationssteroiderne til forebyggelse af non-infektiøse eksacerbationer – en behandling der er relevant til patienter i GOLD gruppe C og D.

”Store studier har tidligere vist, at patienter på en kombination af LABA og ICS fik færre forværringer, tilstanden bedredes og der var måske en tendens til, at medicinen nedsatte dødeligheden,” siger Ole Hilberg, forskningsansvarlig overlæge på medicinsk afdeling i Vejle, Sygehus Lillebælt samt formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Unødigt brug af ICS

Beregninger fra Sundhedsdatastyrelsen peger på, at omtrent i procent af alle KOL patienter kan kategoriseres som tilhørende patientgruppe C eller D. Dertil har ca. 15 procent af patienterne en astma-komponent, der ligeledes behandles med ICS, hvilket betyder, at knap 25 procent af patienterne reelt har behov for behandling med ICS.

I dag behandles omtrent 70 procent af danske KOL patienter med ICS, hvilket ifølge Ole Hilberg kan tilskrives flere årsager.

”Inden man tidligere inddelte patienterne i GOLD-grupper, fik patienter med en lungefunktion mindre en 65 procent af det normale ordineret ICS, hvis de havde haft en forværring,” forklarer Hilberg og indrømmer, at efter studier havde vist, at der var en effekt af kombinationsmedicinen, blev man på sygehuse og særligt blandt de praktiserende læger meget liberale og anvendte ICS også udover indikationen.

Muligt at trappe ud

Indenfor de seneste tre år har to nye studier vist, at KOL patienter godt kan trappes ud af kombinationsbehandlingen med ICS og LABA, særligt hvis patienten i stedet kommer på en kombination af LAMA og LABA. Et skifte Dansk Lungemedicinsk Selskab bakker op omkring.

”Vi arbejder i øjeblikket på en ny KOL-vejledning, der forsøger at se på, hvordan man kan få patienterne skiftet fra ICS-kombinationen til LAMA/LABA. Eksempelvis kunne en patient med en rimelig lungefunktion, der har været stabil i flere år godt prøve at skifte behandling,” siger formanden og peger på, at oplysning omkring overforbruget af ICS også er en måde at appellere til de praktiserende læger om at holde igen med at udskrive medicinen.

”En anden måde er at ændre tilskudsreglerne, således at det ligger ligefor at vælge LAMA/LABA kombinationen i stedet for kombinationen med ICS,” siger Hilberg og uddyber:

”Men i Medicintilskudsnævnets 3. forslag til indstilling af revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 lægges der op til, at netop LAMA/LABA bliver klausuleret, hvilket ikke er særligt fremmende for et skifte.”

Dansk Lungemedicinsk Selskab har dog indgivet en høring til forslaget, der var frist på i denne måned.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk