Nu skal der forskes i alternativ behandling

I Finansloven 2018 afsatte politikerne en pulje på fire mio. kr. til forskningsprojekter inden for alternativ/komplementær behandling. Nu inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed interesserede til at søge.

De forskere fra f.eks. patientforeninger og brancheforeninger for alternative behandlere, som kan få penge, skal have fokus på brobygning mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternativ/komplementær behandling. Og repræsentanter fra både sundhedsvæsenet og alternative behandlere skal derfor repræsenteres i hvert projekt, lyder kravet.

I 1987 angav hver tiende dansker, at han eller hun havde benyttet sig af alternativ behandling, mens det i 2013 var oppe på en ud af fire (27 procent).

Det er primært kvinder, som bruger alternativ behandling.

Blandt kvinder i alderen 25 – 54 år er det omkring 40 procent, der har benyttet alternativ/komplementær behandling inden for det seneste år, mens 65 – 70 procent af kvinderne i denne aldersgruppe angiver at have benyttet alternativ/komplementær behandling på et eller andet tidspunkt. Blandt mænd i denne aldersgruppe er det 45 – 50 procent, der angiver at have benyttet alternativ/komplementær behandling på et eller andet tidspunkt.

Særligt blandt borgere med alvorlige eller kroniske lidelser ses et stort brug af alternativ/komplementær behandling. Således har 80 procent af alle gigtpatienter benyttet naturlægemidler eller kosttilskud som komplementær behandling, ligesom hver tredje kræftpatient i Europa benytter alternativ/komplementær behandling som supplement til behandlingerne i sundhedsvæsenet.

Tags: alternativ behandling, alternativ

Like eller del denne artikel