Styrelse: Mål for nedbringelse af tvang kan ikke nås

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev i finanslovsaftalen 2014 enige om en målsætning for at reducere tvang i psykiatrien markant frem imod 2020. Men i en ny rapport konstaterer Sundhedsstyrelsen, at målet om at nedbringe tvang i psykiatrien ikke kan nås.

Styrelsen slår fast, at målet ikke kan nås, »da anvendelsen af tvang hverken på nationalt eller regionalt niveau er nedbragt i et omfang, der gør det realistisk«.

De nye tal for tvang i psykiatrien, som dækker hele 2017, viser, at den samlede brug af tvang fortsat er meget langt fra målsætningerne for 2020. Særligt bekymrende er det, at brugen af tvang over for børn og unge fortsat ligger højt, skriver Sundhedsstyrelsen.

Årsrapporten for 2017 viser, at man på landsplan er nået længst, når det gælder målet om at halvere andelen af personer, der bæltefikseres og antallet af bæltefikseringer over 48 timer. Her er der opnået et fald i brugen det seneste år og siden starten af målingerne. Men tallene viser fortsat en stor stigning i næsten alle de øvrige tvangsformer, herunder i anvendelsen af beroligende medicin. 

Det ellers meningen, at antallet af patienter, der spændes fast med bælter og remme, skulle halveres, samtidig med at der skulle ske en reduktion i den samlede brug af tvang i psykiatrien. Da målet om mindre tvang blev vedtaget i 2014, var udgangspunktet 5633 patienter. Og selv om der sker færre bæltefikseringer, er blandt andet brugen af beroligende medicin og fysisk fastholdelse i stedet taget til. I 2017 oplevede 5821 voksne - knap hver fjerde indlagte - tvang.

“Vi er ikke i tvivl om, at regionerne bakker op om målsætningerne med at nedbringe brugen af tvang, men vi er nu halvvejs i perioden, og der er altså lang vej igen for at nå målene. I tre af regionerne er der endog meget lang vej igen. Vi ved, at det kræver en gennemgribende kulturændring at vende udviklingen, og det kræver simpelthen, at ledelsen på alle niveauer vedvarende har fokus på det. Men vi er nødt til at tage bestik af, om der fremover skal andet og mere til for at nå målet”, siger enhedschef Janet Samuel fra Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Rapporten viser, at det ikke er lykkedes for nogen regioner at bringe antallet af personer, der udsættes for tvang ned, men at tvangsforanstaltningerne overordnet set er ændret, så der bliver brugt mindre indgribende former for tvang. Det vil sige, at brugen af tvang er omlagt til andre former i stedet for nedbragt, som er det samlede mål med indsatsen. 

Især Region Syddanmark og Region Hovedstaden har opnået positive resultater med at reducere bæltefikseringer.

I Sundhedsstyrelsens rapport står der ifølge Jyllands-Posten, at der i Region Midtjylland »bekymrende stigning i brugen af fastholdelser, tvangsmedicinering (her- under brug af beroligende medicin med tvang) og tvangsindlæggelser, som fortsat alle ligger over niveauet for baseline."

Frem til 2017 er antallet af voksne, som har oplevet en form for tvang i Region Midtjylland, steget med 80 til 1.233. I samme periode er antallet af tvangsmedicineringer steget med 164 til 1.683. Og i 2017 blev psykiatriske patienter fikseret med et bælte 1.813 gange – en stigning på 174 siden pejlemærkeårene, men et fald på 324 siden 2016.

»Hvis man ser på Region Midtjylland, står det rigtig skidt til. Ser man specifikt på Risskov, er nogle af de tal, man ser der, katastrofale. Jeg har selv besøgt Psykiatrisk Hospital i Risskov, og det bekymrer mig rigtig meget, når jeg taler med medarbejderne der og med organisationer på området,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Jyllands-Posten.

Jacob Isøe Klærke, der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, siger i en pressemeddelelse, at det er gået for langsomt med at få nedbragt brugen af tvang de første år.

"Det har været tydeligt. Derfor er der nu ekstra fokus på det og der gøres en særlig indsats i hele psykiatrien. Vi kan se på de nyeste tal, at den indsats virker," siger han.

Tags: psykiatri, tvang

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk