Lægeforeningen: Vigtigt, at der er læger på lederposterne

”Lederidentiteten kan kombineres med en faglig indsigt, men ledelsesarbejdet er det afgørende.”

Sådan hedder det bl.a. i de anbefalinger, som Ledelseskommissionen netop har offentliggjort, og som skal skabe bedre ledelse i den offentlige sektor.

Men den formulering er formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ikke enig i.

”God ledelse forudsætter faglig indsigt. Derfor er det vigtigt for sundhedsvæsenet, at der er læger på lederposter. Det er vigtigt for at sikre den størst mulige kvalitet i behandlingen,” siger han i en pressemeddelelse. Han opfordrer  innovationsminister Sophie Løhde til at få ryddet op i detailstyring og aktivitetspres, som er en hæmsko for lægelig ledelse, når hun skal arbejde videre med anbefalingerne.

”De lægelige ledere på hospitalerne skal overordnet have bedre rammer til at lede. I dag er der for mange dokumentationskrav og et stort arbejdspres. Det er en barriere for, at lægelige ledere kan tage de sundhedsfagligt optimale beslutninger for patienterne. Samtidig afholder det andre læger fra at vælge lederjobs,” siger Andreas Rudkjøbing.

Formanden for Foreningen af Speciallæger (FAS), Lisbeth Lintz, understreger, at administration fylder for meget.

”Vi kan se, at mange afholder sig fra at søge f.eks. job som ledende overlæge, fordi administration tager det meste af tiden og ikke giver rum til den nødvendige lægefaglige ledelse. Samtidig er opgaven vokset markant, uden at bemandingen tager højde for det. På de nye supersygehuse er det ikke usædvanligt, at den ledende overlæge har ansvar for et budget på flere hundrede millioner kr. og flere hundrede ansatte, i nogle tilfælde spredt ud på to-tre forskellige hospitaler,” siger hun i en pressemeddelelse.

”Hvis vi skal imødegå disse udfordringer, så ledelsesorganisationen matcher de nye sygehuse, er det nødvendigt at frigøre de ledende læger fra administrative opgaver. Vi har brug for, at de ledende overlæger får souschefer, så der altid er en leder til steder, også der hvor afdelingen er spredt på flere sygehuse. Desuden bør der oprettes flere lederstillinger til læger under den ledende overlæge, så mere driftsbetonede opgaver klares på et lavere niveau. Derfor er det positivt, at ledelseskommissionen foreslår at give plads til flere ledere for at mindske ledelsesspændet. Vi håber, at regionerne vil følge den opfordring.”

Formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, peger på, at det er vigtigt at have tidligt øje for fremtidens lægelige ledere.

"Det er afgørende med et fokus på udvikling af ledelsestalentet hos de læger, som udviser interesse for organisation og ledelse – typisk læger, der tidligt har blik for optimering af forløb og bedre planlægning, eller som påtager sig ledelsesrollen og -ansvaret helt naturligt. Og at man har fokus på det tidligere end den dag, de bliver speciallæger. Talentet skal udvikles undervejs for netop at gøre ledelsesvejen mere legitim og forhåbentlig også skabe den rette balance mellem lægefaglighed og ledelseskompetencer," siger hun.

I Ledelseskommissionens rapport får de nuværende overenskomster og lokalaftaler i det offentlige også kritik.

I rapporten står, at det hæmmer de offentlige lederes muligheder for at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår lokalt, når overenskomster er centralt fastsat og fagspecifikke.

Tags: ledelse

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk