Corona: Alders- og kønsfordeling på døde i DK

Aldersgruppen 0-59 år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne. Over 85 procent af alle døde er over 70 år. To tredjedele af alle døde er mænd.

Tabel over døde med corona-smitte i kroppen fordelt på køn og alder samt oversigt over antallet af patienter med komorbiditet - altså døde, der indenfor de seneste fem år har været indlagt med f.eks. diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdom.

Like eller del denne artikel