Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ida Sofie Jensen.

Efterspørg forsyningssikkerhed på medicin – i stedet for kun at gå efter laveste pris

Praktiserende læger ønsker i flere medier svar fra lægemiddelindustrien på, hvorfor de oplever så mange præparater i restordre. "Vi er i øjeblikket vidne til en negativ spiral," svarer LIF-formand Ida Sofie Jensen i dette indlæg. Samfundet skal fokusere på andet end prisen, er hendes budskab.

Debat

Ida Sofie Jensen,
koncernchef i Lif

 

Ser man helt overordnet på det, så er der tre store trends som betyder, at vi i Danmark oplever stigende leveringsproblemer med medicin.

For det første betyder den geopolitiske situation med bl.a. COVID og krigen i Ukraine, at varer ikke flytter sig lige så gnidningsfrit rundt i verden som tidligere. Det gælder både råvarer og den færdigproducerede medicin.

For det andet er verdens voksende globale middelklasse begyndt at efterspørger medicin.

Og for det tredje har man i mange år haft et stramt fokus på prisen på medicin. Det har betydet, at virksomhederne har optimeret i alle led af kæden. Råstoffer produceres i stort omfang på samme specialiserede fabrikker, produktionslinjerne kører 24/7 og kan ikke bare udvides, og man arbejder ikke længere i samme omfang som tidligere med stor lagerkapacitet.

Situationen har fået de enkelte lande til at se på, hvordan man hver især kan opbygge nationale lagre, og det er med til at suge medicin fra markedet, så der er mindre til rådighed. Og det skaber så endnu større mangel – og sådan fortsætter den negative spiral.

Patienter og klinikere kan opleve problemer både på sygehuse og private apoteker. På sygehusene kan man bedre planlægge sine indkøb end på de private apoteker. I apotekssektoren har myndighederne i jagten på laveste priser bygget et system, hvor man laver udbud for 14 dage, men som leverandør kun skal garantere levering i 7 – og dermed har man en indbygget udfordring i forhold til forsyningssikkerhed.

En del af løsningen på udfordringerne er derfor at efterspørge forsyningssikkerhed, når man indkøber medicin i stedet for udelukkende at gå efter den laveste pris. Virksomhederne er interesseret i at levere medicin til patienterne. Deres forretning er at sælge medicin. De har ingen interesse i at ende i en mangelsituation, men på et marked med for eksempel ti leverandører er der ingen, der ”har den”. Ansvaret er mere diffust – og færre kender og indretter sig efter efterspørgslen.

 

Del artikler