Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Lars Bo Nielsen.

Lægemiddelstyrelsens direktør får nyt job

Lars Bo Nielsen har fået nyt job og fratræder derfor sin stilling som direktør for Lægemiddelstyrelsen med udgangen af juli måned. Han afløser afgående direktør for Villum Fonden, Lars Hansen.    

Lars Bo Nielsen har været direktør for Lægemiddelstyrelsen siden 2021, hvor han forlod jobbet som dekan ved HEALTH på Aarhus Universitet og afløste Thomas Senderovitz midt i coronakrisen.

Lars Bo Nielsen har i tre år stået i spidsen for Lægemiddelstyrelsen i en tid præget af blandt andet COVID-19 og arbejdet med at forebygge og håndtere forsyningsvanskeligheder med medicin.

"Jeg vil gerne takke Lars Bo Nielsen for hans flotte indsats gennem de sidste tre år. Lars Bo har bragt Lægemiddelstyrelsen ind i inderkredsen af europæiske lægemiddelagenturer og har sat et solidt dansk aftryk på den europæiske tilgang til udvikling af ny medicin, håndtering af forsyningssikkerhed og rammevilkårene for lifescience-industrien," siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

"Samtidig har Lars Bo bidraget til at åbne Lægemiddelstyrelsen mere op for dialog med både patientforeninger og lifescience-økosystemet for at sikre, at Lægemiddelstyrelsen arbejder på den måde, som gavner både patientsikkerheden og samfundet mest muligt."

Lars Bo Nielsen er speciallæge i klinisk biokemi, ph.d. og dr.med. og var fra 2017 til 2021 dekan og professor ved HEALTH på Aarhus Universitet. Tidligere har han blandt andet været professor og institutleder for Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og klinikchef ved Klinisk biokemisk afdeling på Rigshospitalet.

Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i Villum Fonden, siger i en pressemeddelelse om ansættelsen af Lars Bo Nielsen:

“Lars Bo Nielsen er en meget erfaren leder med en solid forskningsbaggrund, der har et indgående kendskab til forskningsverdenen og det naturvidenskabelige område kombineret med stor strategisk forståelse og politisk indsigt. Vi er meget glade for at kunne byde ham velkommen som ny direktør for Villum Fonden, hvor han kommer til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af fondens arbejde for at skabe en oplyst verden gennem forskning, uddannelse og kultur samt arbejdet med at bekæmpe klimaforandringer.” .

Selv siger Lars Bo Nielsen i samme pressemeddelelse fra Villum Fonden:

“Som en af Danmarks største almennyttige fonde spiller Villum Fonden en vigtig samfundsmæssig rolle og bidrager gennem sit filantropiske virke til at løse nogle af de mange udfordringer, vi som samfund står overfor i dag. Jeg glæder mig til sammen med fondens medarbejdere at videreføre dette arbejde i tæt dialog med bevillingsmodtagere og samarbejdspartnere”. 

Mette Aaboe Hansen konstitueres pr. 1. august som direktør i Lægemiddelstyrelsen indtil videre.

Mette Aaboe Hansen er cand. jur. og har haft en række forskellige lederstillinger i Lægemiddelstyrelsen, senest som faglig direktør for Center for Lægemiddelgodkendelse og Overvågning. Det er forventningen, at stillingen vil blive opslået snarest.

Del artikler