Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Flest kvindelige kræftoverlevere på europæisk plan

Der er flere kvindelige kræftoverlevere end mandlige i Europa, viser en stor kortlægning. Undersøgelsen peger også på, at der er stor forskel i forekomsten af kræftoverlevere de europæiske lande imellem.

Selvom antallet af mennesker, der lever med kræft eller har overlevet sygdommen, stiger, mangler mange europæiske lande stadig en fuldstændig oversigt over, hvor udbredt kræft er. Den nye undersøgelse, publiceret i tidsskriftet The Lancet Oncology, har forsøgt at løse dette problem ved at analysere data om kræfttilfælde fra det befolkningsbaserede register i EUROCARE-6-studiet.

I studiet anvendte forskerne data om nye kræfttilfælde og opfølgende information indtil 1. januar 2013 fra 61 kræftregistre. Disse data blev brugt til at beregne hvor mange der lever med kræft, både fuldstændigt og afgrænset til bestemte typer, fordelt efter køn og alder, i 29 europæiske lande og de 27 EU-lande (dækket af 22 lande der har leveret registerdata).

Forskningens hovedfokus var på 32 forskellige typer af alvorlige kræftformer, og kun den første forekommende kræftform blev medregnet i beregningen af, hvor mange der lever med kræft. Forskerne lavede også fremskrivninger for at estimere, hvor stor en del af befolkningen der ville være påvirket af kræft pr. 1. januar 2020.

Opgørelsen viser, at i 2020 blev 23.711.000 mennesker (5 procent af befolkningen) anslået til at være i live efter en kræftdiagnose i Europa, og 22.347.000 i EU.

Kræftoverlevere var hyppigere kvinder (12.818.000) end mænd (10.892.000). De fem førende tumorer hos kvindelige kræftoverlevere var brystkræft, tarmkræft, livmoderkræft, hudkræft og skjoldbruskkirtelkræft. Hos de mandlige kræftoverlevere var de fem mest almindelige kræfttyper prostatakræft, tarmkræft, urinblærekræft, hudkræft og nyrekræft.

Der var markante forskelle i antallet af mennesker, der lever med kræft mellem de forskellige lande, og disse forskelle kunne være alt fra to til ti gange større, afhængigt af hvilken type kræft der var tale om. Disse variationer stemte overens med landenes demografiske sammensætning, hvor ofte forskellige kræfttyper forekommer, og hvor gode overlevelseschancerne er efter en kræftdiagnose.

Mellem 2010 og 2020 steg antallet af fremherskende tilfælde med 3,5 procent om året (41 procent samlet set), delvist på grund af en aldrende befolkning. I 2020 blev 14.850.000 mennesker estimeret til at være i live mere end 5 år efter en kræftdiagnose, og 9.099.000 mennesker blev estimeret til at være i live mere end 10 år efter diagnosen, hvilket repræsenterer en stigende andel af den kræftoverlevende befolkning.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at deres resultater er nyttige på landeniveau i Europa til at understøtte evidensbaserede politikker for at forbedre livskvalitet, behandling og rehabilitering af ​​kræftpatienter gennem hele sygdomsforløbet. Fremtidigt arbejde omfatter estimering af tid til helbredelse efter stadie ved diagnose i udbredte tilfælde.

Del artikler