Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

“Hvordan kan det være godkendt til børn, når Ozempic ikke er godkendt? Det er modstridende og hænger ikke sammen,” siger Maria Krüger. 

Læger har udskrevet Wegovy til børn og unge uden at kende effekten på sigt 

Ingen ved, hvordan Wegovy påvirker børns vækst og udvikling, eller hvordan man trapper dem ud af medicinen, uden de tager på igen. Alligevel har praktiserende læger udskrevet lægemidlet. Sundhedsstyrelsen fraråder medicinen som førstevalg, og Lægemiddelstyrelsen fraråder Ozempic, der har samme indholdsstof, til børn og unge.

“Der er ingen læger, der ønsker at gøre det dårligt for deres patienter, men de kan være pressede af familien, og så prøver de det af. Nu er det jo godkendt, og så tænker de måske, at det er fordi, det er godt nok”. 

Sådan siger praktiserende læge Maria Krüger, der er medicinordfører og medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), efter tal fra Sundhedsdatastyrelsen har vist, at medicinen er udskrevet til 186 børn og unge i aldersgruppen 0-17 år i perioden maj 2022 til og med november 2023. 

To tredjedele har fået udskrevet medicinen fra almen praksis i perioden frem til 1. oktober 2023. Men Wegovy til børn og unge skal ikke være førstevalg, og behandlingen bør slet ikke varetages af praktiserende læger, meldte Sundhedsstyrelsen og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) ud i november 2023. 

Maria Krüger er på linje med Sundhedsstyrelsen og mener ikke, at de praktiserende læger bør udskrive lægemidlet til børn. Det bør i stedet varetages af specialister, præcis som Sundhedsstyrelsen også har anbefalet siden november sidste år. 

“Wegovy er kommet bag på hele sundhedsvæsenet, det er det vilde vesten. Jeg håber, der kommer en dialog mellem børnelægerne og de praktiserende læger, og vi får fundet ud af at henvise videre og får de nødvendige henvisningsmuligheder,” siger Maria Krüger. 

Hun mener, at godkendelsesproceduren for Wegovy er gået for hurtig, og at der er indgået for få børn i studiet, som ligger til grund for godkendelsen. Wegovy til børn er blevet godkendt i Europa på baggrund af et enkelt studie med 201 deltagere

Lægemiddelstyrelsen anbefaler ikke semaglutid

Maria Krüger er især bekymret for, hvordan indholdsstoffet i Wegovy, semaglutid, virker på børn og unge. 

“Vi kender endnu ikke bivirkningerne til bunds, for eksempel har der været rapporteret om selvmordstanker. Vi risikerer, at vi opdager det alt for sent, så vi har virkelig behov for viden,” siger hun.

Semaglutid findes også i diabeteslægemidlet Ozempic, som Lægemiddelstyrelsen ikke anbefaler børn og unge under 18 år. Det skyldes, at ”sikkerhed og virkning endnu ikke er fastlagt hos denne målgruppe”, fremgår det af produktresumeet. Der er forskel på mængden af indholdsstoffet i de to lægemidler og dermed medicinens styrke. Wegovy har et højere indhold af semaglutid. 

“Hvordan kan det være godkendt til børn, når Ozempic ikke er godkendt? Det er modstridende og hænger ikke sammen,” spørger Maria Krüger. 

Børnelæge: Altid en udfordring

Julie Tonsgaard Kloppenborg, forperson for Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg, der er afdelingslæge på Afdeling for børn og unge på Herlev og Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen, forstår den praktiserende læges undren: 

“Det er interessant at semaglutid endnu ikke er godkendt til at behandle type 2 diabetes hos børn og unge, som var den indikation, det begyndte med hos voksne. Grunden til, at vi har turde at give Wegovy til børn, er, at vi har lidt erfaring med GLP-1-analoger og diabetesbehandling,” siger hun. 

Ozempic til diabetes og Wegovy til vægttab er begge glukagonlignende peptid (GLP)-1-analoger, der har en hæmmende virkning på appetitten. 

“Det er altid en udfordring, når et farmakologisk produkt kun primært er prøvet hos voksne, og at man trækker data fra voksne ned til børn. Det er også derfor, vi råber vagt i gevær,” siger hun med henvisning til, at Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg i sidste uge i Ugeskrift for Læger fortalte, at de ønsker at igangsætte protokolleret behandling (forsøgsbehandling, red.) for Wegovy. 

Det sker for at finde ud af, hvordan medicinen påvirker børn og unges vækst og udvikling samt at se nærmere på, hvordan man udtrapper børnene igen. 

En af udfordringerne ved at give Wegovy til børn og unge kan nemlig være, at de risikerer at tabe muskelmasse. Et studie, der har testet Wegovy hos voksne, har således vist, at der samtidig med en reduktion af 8,5 kg fedtmasse fandt et tab af 5,5 kg muskelmasse sted. Det kan være en potentiel alvorlig udfordring under vækst og udvikling hos unge

“Selvom præparatet er godkendt af FDA (det amerikanske lægemiddelagentur, red.) og EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur, red.) og Lægemiddelstyrelsen, skal vi som læger stadig forholde os kritisk og se på, hvad der ligger af evidens for en hvilken som helst godkendt behandling,” siger Julie Tonsgaard Kloppenborg og kommer med en opfordring til de praktiserende læger: 

“Alle læger har ret til at udskrive medicinen, men vi vil gerne appellere til hver enkelt læge om at henvise til en børneafdeling, hvor vi ved mere om vækst og udvikling og kan følge dem fremadrettet. Det er jo officielt godkendt, så vi kan ikke sige, at det må de ikke. Derfor håber vi også, at den praktiserende læge ikke udskriver medicinen uden at følge en strikt protokol,” siger hun.

Hun fortæller i samme ombæring, at Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg (børnelægernes overvægtsudvalg, red.) nu har udarbejdet en uofficiel vejledning til, hvordan behandlingen af børn og unge med Wegovy skal gribes an, så de sikrer en ensrettet behandling på tværs af hele landet. 

Overlæge behandler med det

På Holbæk Sygehus, hvor man har stor succes med at hjælpe børn med vægttab, har overlæge og leder af Europæisk Center for Børn og Unge med Overvægt, Jens-Christian Holm, også stiftet bekendtskab med Wegovy. 

I alt 40 patienter har indtil videre modtaget behandlingen på Holbæk Sygehus, men det er sket i kombination med den såkaldte Holbæk-model, der i grove træk ud på at forstå og behandle overvægt netop som en sygdom og tabe sig ved hjælp faste og livslange rutiner i hverdagen.  

Her har Jens-Christian Holm allerede indført en protokolleret behandling i forbindelse med Wegovy. Han forventer at kunne offentliggøre en opgørelse inden for et års tid. 

“Overvægt er totalt ødelæggende for børn og unge i mange aspekter af deres liv, det påvirker deres vækst, trivsel og sociale relationer. Så det er positivt, at vi få nogle løsningsmuligheder, som nærmest er livreddende, for de patienter, vi ellers ikke har kunnet hjælpe,” siger Jens-Christian Holm og tilføjer: 

“Man kan behandle langt de fleste uden medicin, men der er for eksempel nogle patienter med genetiske tilstande, som kan have gavn af Wegovy”. 

Overlægen mener ikke, ligesom praktiserende læge Maria Krüger, at Wegovy er godkendt på for tyndt grundlag: 

“Godkendelserne er i orden på nuværende tidspunkt, men vi skal selvfølgelig have mere viden, også om langtidseffekterne. Der, hvor jeg har et problem, er, at det burde være en selvfølge, at alle patienter får en nonfarmakologisk behandling ved siden af medicinen". 

Jens-Christian Holm understreger derfor, at alle andre muligheder skal være udtømt, før man udskriver lægemidlet til børn. 

“Hvis man udskriver det alligevel, fordi man synes, der er en indikation, så er det vigtigt, at man giver den rigtige dosis, at man følger op på bivirkninger og komplikationer og følger den non-farmakologiske behandlingsplan. Det er en meget nøje monitorering, som kræver en særlig faglighed,” siger Jens-Christian Holm og bakker dermed op om, at praktiserende læger ikke bør udskrive lægemidlet. 

“Overvægt er ikke så banalt, som mange tror, det er. Det burde anerkendes og respekteres som en sygdom,” fastslår overlægen, der derfor også har stiftet firmaet Dr. Holm, hvor han uddanner sundhedsprofessionelle i netop det aspekt og udbyder digitale løsninger til sine patienter. 

Den protokollerede behandling, som Jens-Christian Holm står i spidsen for, forventes desuden at kunne give svar på, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at udtrappe børn og unge af behandlingen. 

“Det er her, Holbæk-modellen bliver helt central, for studier viser, at patienterne tager på igen, når de holder op med at tage medicinen. Så det er vigtigt at starte op undervejs i behandlingen,” siger Jens-Christian Holm og henviser til endnu ikke offentliggjorte data vedr. Holbæk-modellen, som viser, at børn og unge over en periode på seks år tager muskelmasse på ved at følge anvisningerne. 

Mens børnelægerne nu går i gang med at lave deres egen undersøgelse af Wegovy, er der samtidig flere studier på vej – også til børn under 12 år. 

“Så kan vi altid snakke om, hvor hurtigt vi skal anvende det, når vi ikke kender langtidseffekterne hos børn og unge,” siger Julie Tonsgaard Kloppenborg. 

 

Del artikler