Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Praksislæger modtog 4,5 millioner beskeder fra hospitaler og kommuner i 2022

Antallet af kontakter mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen er vokset eksplosivt i løbet af de seneste 10 år. Antallet af korrespondancer fra almen praksis til det øvrige sundhedsvæsen i 2022 er vokset til 3 mio. beskeder årligt – det er mere end en fordobling siden 2013.

Også i lægernes indbakker tikker flere og flere meddelelser ind: I 2022 modtog praktiserende læger 4,5 millioner korrespondancemeddelelser, hvilket svarer til seks beskeder dagligt for hver praktiserende læge. Dertil kommer 12 epikriser og bookingsvar, 16 laboratoriesvar og 11 patientmails og -skemaer dagligt, skriver PLO i en analyse fra november måned.

Korrespondancerne til almen praksis kommer hyppigst fra kommunerne, efterfulgt af hospitalerne og den øvrige praksissektor. I kommunerne kommer cirka 9 ud af 10 beskeder fra hjemmesygeplejen, hvilket svarer til mere end 1,6 millioner beskeder årligt.

En rapport fra Danske Regioner fra foråret dokumenterede ligeledes en voksende kontakt med kommunerne: Antallet af elektroniske meddelelser, de praktiserende læger har modtaget i perioden 2017-2021, har ligget nogenlunde stabilt. Men kommunikationen mellem kommunerne og almen praksis er steget. Det totale omfang af elektronisk kommunikation sendt fra kommuner til almen praksis er i perioden 2017- 2021 steget fra 1,32 til 1,74 millioner korrespondancer. Det svarer til en cirka 32 procent stigning på tværs af alle 98 kommuner, forlød det i denne rapport.

Ifølge PLO-formand Jørgen Skadborg er det både godt og skidt, at korrespondancen mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen er vokset så markant:

”Det er en positiv udvikling, at vi har den mulighed med en ny kontaktform med aktører, vi skal samarbejde med. Men samtidig er det negativt, at vi ikke har taget højde for, at vi skulle bruge så meget tid på korrespondancerne med alle mulige aktører i vores aftale med det offentlige,” siger formanden til Sundhedsmonitor.

Han mener, at den øgede tid på kommunikation og samarbejde skal honoreres, hvis lægerne skal bruge mere tid på det.

Del artikler