Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Vi har arbejdet intenst på at sikre arbejdsmiljøet på den anden side af to års coronahåndtering, der trak store veksler på alle medarbejdere," siger Svend Særkjær.

Efter påbud fra Arbejdstilsynet: Nu er trivslen øget i Sundhedsministeriet

Coronaepidemien kostede uanede kræfter hos de ansatte i Sundhedsministeriet, og arbejdstilsynet kom sidste sommer med et påbud mod ministeriet, så store arbejdsmængder og tidspres ikke gik ud over de ansattes sikkerhed og sundhed. Nu er arbejdsmiljøet igen blevet bedre.

Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, kunne sidste sommer se en personaleomsætning på 25 procent, og at erfarne ansatte sagde op.

”De sidste to års coronahåndtering har uundgåeligt påvirket arbejdsmiljøet i Sundhedsministeriet. Perioden har været præget af et meget stort arbejdspres, højt tempo og tilgang af nye samfundskritiske arbejdsopgaver, som ministeriet ikke tidligere har løst," sagde Svend Særkjær sidste sommer.

Det dårlige arbejdsmiljø førte til, at Arbejdstilsynet kom med et påbud mod ministeriet, så de store arbejdsmængder og tidspres ikke gik ud over de ansattes sikkerhed og sundhed.

Ministeriet iværksatte efter påbuddet en handlingsplan for arbejdsmiljøet, og planen er lykkedes. I hvert fald har Arbejdstilsynet nu efter et opfølgende besøg løftet påbuddet igen, da indholdet i påbuddet er blevet efterkommet fra ministeriets side. Der er nu kommet klare regler for arbejdstid, hjemmearbejde, bedre prioritering af opgaver, bedre sagsgange, længere frister og større forudsigelighed samt en bedre møde- og mailkultur. Ansatte er også blevet tilbudt psykologsamtaler. Og den seneste trivselsundersøgelse fra januar 2023 viste også en forbedring, når det kommer til både stress, arbejdsmængder og konflikter mellem arbejds- og privatlivet. Hjulpet har det nok også, at coronaepidemien med dens ekstraordinære travlhed er slut. 

"Det skal være trygt at gå på arbejde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet hver eneste dag, og vi skal være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Derfor har vi arbejdet intenst på at sikre arbejdsmiljøet på den anden side af to års coronahåndtering, der trak store veksler på alle medarbejdere. Indsatsen fra chefer og medarbejdere har heldigvis båret frugt, men vi fortsætter arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og styrke sammenhængen mellem arbejds- og privatliv," siger Svend Særkjær, der nu er departementchef i det nye Indenrigs- og Sundhedsministerium.

 

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel