Sundhedspolitisk Tidsskrift

»Hver eneste dag oplever sygeplejerskerne, at de er for få til det arbejde, der skal udføres. Det går ud over patienterne, som kan komme til at ligge og vente i timevis,« siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Travle medarbejdere må droppe hjælp til patienter på skadestuer

Skadestuerne er de mest pressede afdelinger på landets hospitaler, viser en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd foretaget blandt 6.000 sygeplejersker. Mange må droppe arbejdsopgaver på akutmodtagelserne og akutklinikkerne, hvor det vælter ind med patienterm.

Det skriver Berlingske.

»Hver eneste dag oplever sygeplejerskerne, at de er for få til det arbejde, der skal udføres. Det går ud over patienterne, som kan komme til at ligge og vente i timevis. De kan opleve, at et vagthold går hjem, uden at de har nået at undersøge dem, og der foreligger en plan for deres videre forløb. Det er meget voldsomt. Det påvirker kvaliteten og patientsikkerheden. Der kan simpelthen være flere patienter, der dør, jo færre kompetente medarbejdere, der er til at tage sig af dem,« siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen til Berlingske. 

Et rundspørge, som Berlingske har foretaget, viser, at der er mange ubesatte stillinger på skadestuer i for eksempel Herlev, Glostrup, på Amager samt i Aalborg og Holbæk, og at ventetiderne i perioder kan være meget lange for blandt ældre patienter. 

I undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd er 6.000 medlemmer blevet spurgt til deres arbejdsvilkår, og heraf fremgår det, at sygeplejersker på fælles akutmodtagelser og skadestuer i højere grad end andre hospitalsansatte sygeplejersker oplever, at de er pressede i arbejdet.

Hvor det på andre afdelinger er hver tredje sygeplejerske, der oplever, at arbejdstempoet er så højt, at det »altid eller ofte« påvirker kvaliteten af deres arbejde, er det hver anden medarbejder på akutmodtagelsen, der har den vurdering.

To tredjedele af sygeplejerskerne på akutmodtagelserne tilkendegiver »i høj eller meget høj grad«, at de nogle gange må afslutte en opgave, før de føler, at de er færdige med den. På andre afdelinger er andelen godt 30 procent.

Omkring halvdelen af sygeplejerskerne på akutmodtagelserne vurderer, at de »altid eller ofte« ikke når alle deres arbejdsopgaver, mens andelen på de andre afdelinger ligger på godt 30 procent.

Like eller del denne artikel