Fire måneder efter opråb: Patientsikkerhed stadig ringere på intensivafdeling

Patientsikkerheden på Rigshospitalets intensivafdeling er stadig belastet af indførelsen af Sundhedsplatformen.

Christoffer Buster Reinhardt, formand for Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden, erkender at patientsikkerheden nu fire måneder efter afdelingens læger gik offentligt ud med en nødråb, stadig er ringere end før indførelsen af Sundhedsplatformen, hvor man på afdelingen havde det skræddersyede system CIS.

"Selvom det går bedre på intensivafdelingen, så går det stadig ikke lige så godt, som før Sundhedsplatformen blev indført– men ved hjælp af åbenhed, dialog og anerkendelse af problemerne på afdelingen, bliver patientsikkerheden hele tiden bedre," siger" Christoffer Buster Reinhard, der roser de læger, der har råbt op.

Rigshospitalets intensivafdeling er en særlig afdeling, hvor udfordringer eksempelvis med medicineringen, hurtigt kan gå ud over patientsikkerheden. Ved overgangen til Sundhedsplatformen oplevede lægerne på intensivafdelingen netop, at der opstod problemer med medicinering og væskekontrol, og at det påvirkede patientsikkerheden.

På den baggrund var det kritisk, da intensivafdelingen forrige år gik fra det tidligere system CIS til det nuværende system EPIC. (Sundhedsplatformen.)

For lange svartider ved problemer

Christoffer Buster Reinhardt mener, at det er rigtig godt, at lægerne råber op om de problemer, de oplever med Sundhedsplatformen, fordi det er den eneste måde, politikerne kan blive bevidste omkring, hvad der er af udfordringer: 

”Det er jo ikke for sjov, at vi er gået over til Sundhedsplatformen. Det er meningen, at patientsikkerheden skal forbedres med det nye system. Derfor skal Sundhedsplatformen fungere,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Lige i øjeblikket oplever lægerne stadig, at der er problemer med medicineringen på intensivafdelingen. Og de fortæller, at standarden for patientsikkerhed stadig ikke er på højde med den, der var med det tidligere system CIS. Alligevel mener lægerne, at det går bedre nu, end for et par måneder siden, fortæller Christoffer Buster Reinhardt. 

Et andet problem, der stadig fylder meget, er, at svartiden er for lang, når lægerne melder et problem ind. Christoffer Buster Reinhardt fortæller, at hver gang udviklerne når til bunds i bunken, så kommer der flere og nye problemer til, og derfor oplever læger, sygeplejersker og andre brugere af Sundhedsplatformen i øjeblikket en lang og frustrerende ventetid på at få løst problemer.

Feedback er engagement for arbejdspladsen

Sundhedsplatformen var færdigimplementeret i slutningen af november 2017, og er lige nu i optimeringsfasen, hvor der er fokus på at finde og løse de problemer, der er med systemet:

”Systemet er ikke perfekt, men vi tager kritikken til os, og vi opfordrer løbende til åbenhed og dialog, så vi får kridtet op, hvor udfordringerne er,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Der er nedsat et Sundhedsplatformsforum, hvor læger, chefer og politikere taler sammen om, hvad der er af udfordringer, samt i hvilken rækkefølge, de skal prioritere at løse dem. Lige i øjeblikket har det høj prioritet at få løst problemerne med medicineringen på eksempelvis intensivafdelingen, men også på andre afdelinger. Problemerne forventes løst i løbet af 2018, fortæller Christoffer Buster Reinhardt, som selv sidder med i Sundhedsplatformsudvalget.

Christoffer Buster Reinhardt mener, at der flere ting, som man set i bagklogskabens klare lys kunne være have løst mere hensigtsmæssigt i overgangen fra gamle til nye systemer. Man kunne eksempelvis have startet en optimeringsfase tidligere eller uddannet personalet bedre i brugen af Sundhedsplatformen. Lige i øjeblikket er der en medarbejderundersøgelse i gang, som Christoffer Buster Reinhardt gerne ser munder ud i helt konkrete løsninger på Sundhedsplatformens problemer:

”Selvfølgelig skal vi lære af de erfaringer, vi har fået med Sundhedsplatformen eksempelvis fra Rigshospitalets intensivafdeling. Derfor vil jeg også gerne rose lægerne, som har råbt op omkring de problemer, der er med Sundhedsplatformen. Jeg opfatter det som engagement for arbejdspladsen,” siger Christoffer Buster Reinhardt afsluttende.

Når Sundhedsplatformen fungerer optimalt, er det meningen, at patientjournaler - og oplysninger skal kunne ses på tværs af afdelinger og hospitaler. Med den nye struktur, er det målet, at patientsikkerheden skal forbedres. 

Tags: Rigshospitalet, patientsikkerhed, sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel