Sundhedspolitisk Tidsskrift

Konkurrencerådet: Konkurrencen på apotekermarkedet fungerer ikke - prisen på lægemidler skal være lavere

Apotekerne tjener fedt på, at borgerne betaler for meget for medicinen, mener Konkurrencerådet, som kommer med nye anbefalinger til at sikre lavere priser på lægemidler. Anbefalingerne skydes dog ned af Lægemiddelindustriforeningen, som mener, at øget konkurrence blandt apotekerne blandt andet kan gå ud over rådgivningen.  

I 2019 forrentede apotekerne deres egenkapital med 26 procent, og en apoteksejer tjener i gennemsnit 2,3 millioner kroner årligt – en indtjening, som er forøget væsentligt de senere år. 

Det viser en analyse fra Konkurrencerådet, som i dag offentliggør seks anbefalinger til at styrke konkurrencen i apotekersektoren, som har til hensigt at sikre lavere priser på lægemidler.

"Apotekerne har en høj egenkapitalforrentning, og apotekejernes indtjening er også høj sammenlignet med andre ejere i den private sundhedssektor. Det understøtter, at konkurrencen på apotekermarkedet ikke er velfungerende. Vi mener, der er gode muligheder for at ændre reguleringen, så konkurrencen styrkes til gavn for borgerne – samtidig med, at de vigtige samfundsmæssige hensyn bag reguleringen fortsat varetages," siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz. 

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) mener dog, at de nye anbefalinger fra Konkurrencerådet udfordrer både den uvildige rådgivning, som apotekerne giver, og patienternes lige adgang til lægemidler.

”Anbefalingerne fra Konkurrencerådet ligger meget tæt op af de anbefalinger, vi så præsenteret fra Konkurrencerådet for ti år siden i forbindelse med apotekermoderniseringen. Konkurrencerådet vil med deres strukturelle anbefalinger flytte apotekssektoren ind i detailhandlen og vægter dermed hensynet til konkurrencen højere end hensynet til både uvildighed og god kvalitet i rådgivningen. Det er problematisk. Apotekssektoren ligger i sundhedsvæsenets periferi – ikke i et normalt konkurrenceudsat marked,” siger chefkonsulent i Lif, Pernille Langgaard-Lauridsen.

Maksimale priser

Medicinpriserne på apoteket bliver sat ved en auktion hver 14. dag, hvor leverandørerne kæmper om at være billigst. Det vil sige, at priserne skifter hver 14. dag – nogle gange lidt, andre gange mere. Prisen på et lægemiddel er den samme på alle apoteker i landet. 

En af anbefalingerne fra Konkurrencerådet går på, at der indføres maksimale udsalgspriser på de lægemidler, der har vundet 14-dagesauktionerne, i stedet for faste udsalgspriser. Det kan føre til, at priserne, i modsætning til i dag, kan variere fra apotek til apotek og på tværs af landet, hvis apotekerne vil konkurrere på prisen. Men ingen kunder kommer til at betale mere end i dag. 

”Der bør fortsat være let og lige adgang til lægemidler i hele landet til ens priser på lægemidler, så vi sikrer lighed i sundhed. Maksimalpriser har i bedste fald ikke nogen effekt – i værste fald vil maksimalpriser øge uligheden i sundhed. Og det er et skridt i den helt forkerte retning," lyder det Pernille Langgaard-Lauridsen.

Generisk ordination

En anden anbefaling går på, at der indføres generisk ordination for receptpligtige lægemidler, så den praktiserende læge udelukkende skal vælge indholdsstof, lægemiddelform og varighed af behandling, medmindre der er lægefaglige grunde til at vælge et bestemt lægemiddel.

Pernille Langgaard-Lauridsen mener, at den anbefaling er helt unødvendigt, fordi substitutionen, der i dag varetages af apotekerne, er meget effektiv. Hun frygter, at forslaget vil sætte patientsikkerheden og tilliden til hele systemet under pres:

”Mange patienter kender i dag navnet på det originale lægemiddel, mens det generiske navn enten er dem ukendt eller er svært at huske, læse og forbinde med det, den enkelte er vant til at tage. De svært læselige generiske navne vil for mange patienter skabe usikkerhed både i dialogen med sundhedspersoner, og når man eksempelvis skal genbestille sin medicin, og det kun er det generiske navn, der er synligt," siger hun.

 

 

Konkurrencerådets anbefalinger

  • Anbefaling 1: Der indføres generisk ordination for receptpligtige lægemidler, så den praktiserende læge udelukkende skal vælge indholdsstof, lægemiddelform og varighed af behandling, medmindre der er lægefaglige grunde til at vælge et bestemt lægemiddel.

  • Anbefaling 2: Der indføres maksimale udsalgspriser på de lægemidler, der har vundet 14-dagesauktionerne, som apotekerne sælger til forbrugerne, i stedet for faste udsalgspriser. Det vil indebære, at nogle kunder får adgang til billigere medicin, mens ingen kommer til at betale mere end i dag.

  • Anbefaling 3: Kravet om en uddannelsesmæssig baggrund som farmaceut for at kunne få en bevilling til at drive apotek afskaffes, så andre end farmaceuter kan eje et apotek.

  • Anbefaling 4: Etableringsretten udvides for personer, der har en apotekerbevilling, så ejerne selv kan bestemme antallet af apoteker, placering m.v.

  • Anbefaling 5: Ved bestemmelse om at oprette, nedlægge og flytte apoteker afskaffes hensynet om, at omkringliggende apoteker bør få mulighed for at opnå et rimelig tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat.

  • Anbefaling 6: Udligningsordningen afskaffes og erstattes med en model, hvor kun lukningstruede apoteker, der samtidig dækker et særligt forsyningsmæssigt behov, understøttes.
Like eller del denne artikel