”Selv om jeg har haft mange glæder ved forskning, er ledelse mit primære fokus," siger den kommende direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, Magnus T. Jensen.

Afløseren for Allan Flyvberg bliver en hjertelæge

I den tidlige sommer meddelte den øverste chef for Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg, overraskende, at han i en alder af 63 år ønskede at lave sig pensionere. Nu er hans afløser fundet. Og det er en hjertelæge med noget af et CV.

Det er den 44-årige cheflæge Magnus T. Jensen fra Hjertemedicinsk Afdeling på Amager-Hvidovre Hospital, som 1. november indtager stillingen som direktør på diabeteshospitalet i Herlev, hvorfra han skal være med til at udbrede god behandling af diabetes til hele regionen.

Magnus T. Jensen har som hjertespecialist og chef for Hjerteafdelingen stor erfaring på hjerteområdet, mens diabetes og sammenhængen med hjertesygdom har spillet en hovedrolle i den sideløbende forskerkarriere, som tæller både en ph.d. og en doktordisputats. Den kommende direktør har et godt kendskab til Steno Diabetes Center Copenhagens særlige miljø, da han i sin ph.d. stod for at etablere Tusind&1 Studiet – en undersøgelse af hjertepåvirkning ved type 1 diabetes - i et samarbejde mellem hjerteafdelingen på Gentofte Hospital og netop Steno Diabetes Center Copenhagen.

 

Siden har sammenhængen mellem diabetes og hjertesygdom været et kerneområde for Magnus T. Jensens forskning, som han har fået hæderspriser for både nationalt og internationalt.

”Jeg har store forventninger til Magnus´ rolle som centerdirektør. Han har et bredt kendskab til ledelse af de daglige kliniske udfordringer, men han har også den strategiske udvikling, rekruttering, etablering af et forskningsmiljø og faglig udvikling med i sin bagage. Han er et stort ledertalent, som både får en vigtig lederrolle på Steno, men også for det tværregionale arbejde for mennesker med diabetes,” siger lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden, Dorthe Crüger.

Resultaterne med behandlingen af mennesker med diabetes skal bredes endnu mere ud til de andre af regionens hospitaler, men også ud til de praktiserende læger, som behandler langt de fleste danskere med type 2-diabetes.

”Selv om jeg har haft mange glæder ved forskning, er ledelse mit primære fokus. Jeg er især optaget af værdibaseret sundhed, digitale løsninger i patientforløbet, forskning og innovation samt internationalisering. Jeg har en stor interesse for digitale sundhedsløsninger, som efter min opfattelse har et stort potentiale for at gøre en forskel for det enkelte menneske, som skal have en hverdag til at hænge sammen med en kronisk sygdom. Det har vi arbejdet med på hjerteafdelingen, hvor vi kan spare patienterne for besværlige ture til hospitalet ved at lave videokonsultationer og digital monitorering i hjemmet,” siger Magnus T. Jensen og understreger, at de digitale løsninger har en værdi ikke kun for den enkelte, men for hele sundhedsvæsenet.

Magnus T. Jensen har stort kendskab til nationale og internationale vidensmiljøer. Han er både ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitet og er derudover adjungeret som lektor ved Queen Mary University of London. Han er desuden uddannet Master of Science i ledelse og sundhedsøkonomi fra London School of Economics, hvor han stadig har netværk og samarbejder, som han håber at kunne bruge til at styrke Steno Diabetes Center Copenhagens internationale position.

 

Aktuelle stillinger

  • Cheflæge, Hjertemedicinsk Afd., Amager og Hvidovre Hospital
  • Konst. Cheflæge, Medicinsk Afd. og Akutklinik, Glostrup Hospital
  • Honorary Clinical Senior Lecturer, Queen Mary University of London
  • Klinisk Lektor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Chair-Elect, Working Group on e-Cardiology, European Society of Cardiology
  • Bestyrelsesmedlem, stifter og første formand, Arbejdsgruppen for Digital Health, Dansk Cardiologisk Selskab

Forskning

  • Magnus T. Jensens forskningsområde er primært relationen mellem hjertekarsygdom og diabetes, hjertesygdom og lungesygdom og hjertesygdom og fysisk aktivitet. Fokusområder er dels epidemiologi, dels kliniske undersøgelser med kardiovaskulær imaging, herunder ekko og hjerte-MR, samt biomarkører til påvisning af hjertepåvirkning og prædiktion af prognose. Han har publiceret 90 artikler, hvoraf knap halvdelen er som første- eller sidsteforfatter, og han er engageret i flere forskellige position papers/ guidelines og strategiske arbejder inden for forskningsfeltet.

 

Like eller del denne artikel