Regionsdirektør Per Bennetsen (til venstre) og koncerndirektørerne Jesper Gyllenborg og Lone Lindsby får kritik - og de indrømmer og beklager, at informationen til regionsrådet har været "unuanceret".

Amputationssagen: Politikere giver top-embedsfolk en skideballe

Alle politikere i Region Sjællands forretningsudvalg udtaler nu kritik af deres top-embedsfolk i koncerndirektionen efter et timelangt krisemøde i forretningsudvalget fredag.

De tre personer i koncerndirektionen, der nu får en skideballe, er regionsdirektør Per Bennetsen og koncerndirektørerne Jesper Gyllenborg og Lone Lindsby. De ikke har givet politikerne i Region Sjælland et fyldestgørende billede af ventetider på karkirurgisk behandling i regionen, mener politikerne.

Det er ikke første gang, at topembedsmænd får kritik i sagen om karkirurgisk behandling i Danmark. Sagen begyndte for et halvt år siden, da en analyse viste, at patienter i Region Midtjylland kan have fået amputeret et ben, selv om det måske kunne have været undgået med forebyggende behandling. Det førte til kritik af - og til sidst fyring af - regionsdirektør Ole Thomsen. En national undersøgelse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) blev sat i gang, og den viste, at det faktisk var sygehuse i Region Sjælland, der havde landets højeste amputationsrate.

Fagfolk er nu ved at undersøge, om patienter i Region Sjælland unødigt har fået sat deres ben af – og hvor mange det i givet fald drejer sig om.

"Der er ingen ventetid!" - men jo, der var

Efter rapporten fra RKKP om forskellene i antallet af forebyggende karkirurgiske behandlinger og benamputationer i regionerne kom ud, fremgik det i en orientering fra embedsfolkene til politikerne i regionsrådet, at der ikke havde været ventetid til karkirurgisk behandling i Region Sjælland. I en pressemeddelelse om regionens handleplan for det karkirurgiske område fremgik det også, at der ikke havde været ventetid. Så når regionsrådsformand Heino Knudsen af journalister blev bedt om en kommentar, sagde han derfor tit, at der ikke havde været udfordringer med ventetid til behandling i karkirurgien i Region Sjælland.

Problemet med de oplysninger var, at de ikke var rigtige. For der var ventetid. Og den kunne være lang. 

Jyllands-Posten har i ugens løb set nærmere på, hvornår Region Sjælland vidste, at der var lange ventelister og dermed risiko for, at folk i værste fald kunne få amputeret et ben. Og avisen har afsløret, at regionen fik oplysninger om lang ventetid både i 2020 og 2021.

"Vi har fået en grundig redegørelse og på den baggrund udtrykker et enigt forretningsudvalg kritik af vores koncerndirektion på to områder i sagen om karkirurgisk behandling. Det burde have været præciseret, at de informationer, vi har fået om ventetid, alene omfatter amputationsforebyggende karkirurgiske behandlinger, og at borgere kan opleve ventetid i andre dele af karkirurgien," siger regionsrådsformand Heino Knudsen på vegne af et enigt forretningsudvalg.

"Derudover udtaler vi kritik af, at vi fra politisk side ikke tidligere er orienteret om indholdet i mailkorrespondancen fra efteråret 2021. Den information skulle vi have haft med det samme, så vi kunne forholde os til det tidligere," siger Heino Knudsen.

Af redegørelsen fremgår, at koncerndirektionen beklager, at kommunikationen omkring ventetider ikke har været tilstrækkelig præcis og nuanceret.

"Ikke tydeligt"

Karkirurgi dækker over udredning og behandling af en række forskellige sygdomme, for eksempel fjernelse af åreknuder, rensning af halspulsårer efter blodprop i hjernen og amputionsforebyggende indgreb, hvor blodtilførslen til fødder og ben forbedres. 

I redegørelsen understreges det, at patienter med høj risiko for amputation har og havde kort eller ingen ventetid til udredning og behandling.

At det var den patientgruppe, informationen handlede om, fremgik dog ikke tydeligt i den første orientering af regionsrådet, herunder regionsrådsformand Heino Knudsen.

”Det har ikke været tydeligt, at den vurdering, der blev foretaget, alene omhandlede gruppen af patienter til amputationsforebyggende karkirurgiske behandling og således ikke alle karkirurgiske patienter, som det kunne forstås ud fra pressemeddelelsen”, fremgår det af redegørelsen.

Tags: amputations-skandalen, amputationssag

Like eller del denne artikel