”Det er et skridt i den rigtige retning, og hvis regionerne laver den rette konstruktion, kunne det meget vel være en løsning,” siger Steen Werner Hansen.

Medicinrådet ser positivt på nye retningslinjer for industrirejser 

Regionernes nye retningslinjer for efteruddannelse betalt af medicinalvirksomheder kan løse nogle af habilitetsudfordringerne i Medicinrådet, hvis de bliver ført ud i praksis på den rette måde, siger formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen.

Danske Regioners nye retningslinjer for industribetalt efteruddannelse for hospitalsansatte kan blive en del af løsningen på de problemer, der har været med at finde læger, der kan leve op til Medicinrådets skærpede habilitetskrav. Det siger formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen, efter at have læst om de nye retningslinjer.

”Det er et skridt i den rigtige retning, og hvis regionerne laver den rette konstruktion, kunne det meget vel være en løsning, men det kommer an på, hvordan det udmøntes i praksis,” siger Steen Werner Hansen.

De fem regioner vedtog i sidste uge fælles regler for, hvordan det skal foregå, når medicinalvirksomheder betaler for hospitalsansattes efteruddannelse og kongresrejser. Reglerne betyder, at kontakten fremover ikke længere må være direkte mellem en enkelte ansatte og medicinalvirksomhederne. I stedet skal virksomheder, som tilbyder efteruddannelse henvende sig til hospitalernes ledelser, som herefter fordeler pladserne til det relevante personale. Præcis hvordan det skal foregå, er ikke meldt ud endnu, men hvis regionerne skruer modellen sammen på den rette måde, vil det fremover være muligt for læger, der sidder i Medicinrådets fagudvalg, at deltager i industribetalte kongresrejser.

”Der er gode intentioner i tiltaget, og vi er meget positive over, at man tager diskussionen i Danske Regioner, og at de gør det koordineret er rigtig godt,” siger Steen Werner Hansen, som ikke mener, at det vil være et problem for hospitalerne at administrere den nye opgave.

”Specielt fordi, der er lagt op til, at det kan være afdelingsledelserne, der som led i den faglige udvikling bestemmer, hvem der skal afsted. På den måde ser det meget fornuftigt ud,” siger Steen Werner Hansen.

Tags: Medicinrådet, Steen Werner Hansen

Like eller del denne artikel