”Vi har en forhåbning om, at LAG3-hæmmere kan afhjælpe problemet med resistens, og at resistensen måske kan overkommes ved at kombinere LAG3-hæmmere med den eksisterende immunterapi,” siger Kristoffer Staal Rohrberg.

Ny, lovende medicin godkendt - kan potentielt øge effekten af immunterapi

Den såkaldte LAG3-hæmmer relatlimab i kombination med PD-1 hæmmeren Opdivo (nivolumab) mod metastatisk modermærkekræft blev i fredags godkendt i EU.

Det indgyder optimisme hos kræftlæger, da LAG3-hæmmere viser lovende takter og potentielt kan øge effekten af immunterapi og afhjælpe resistens.

Det er EU-Kommissionen, der netop har godkendt relatlimab til det europæiske marked under markedsføringsnavnet Opdualag.

Med godkendelsen får vi en lovende type immunterapi, som potentielt kan forbedre behandlingen af flere forskellige kræftformer, vurderer Kristoffer Staal Rohrberg, overlæge og leder af Fase 1-Enheden ved Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet.

”LAG3-hæmmere kan være et rigtig godt supplement til den godkendte immunterapi, vi allerede har,” mener han.

Flotte resultater indgyder optimisme

Fase 1-enheden deltager i to studier med lægemidler, der retter sig mod LAG3 i kombination med hæmning af PD-1. Det ene studie orienterer sig mod den behandling, som netop har fået EU’s godkendelse.

"Studiet har været åbent på Rigshospitalet, og vi har behandlet en del patienter med forskellige kræftdiagnoser,” fortæller Kristoffer Staal Rohrberg, som mener, at behandlingen kan udvide mængden af indikationer, hvor der er effekt af immunterapi.

Det andet studie er et fase 1-studie med lovende foreløbige data.

”Vi afprøver et lægemiddel, som samtidigt hæmmer LAG3 og PD-1, og det ser også interessant ud. Det er imidlertid altid svært at sige, hvad det kan føre til, før man har data på langtidsoverlevelsen. Det store håb må være, at flere får langvarige effekter og kan klare sig i lang tid uden behandling, uden kræften kommer tilbage. De foreløbige kliniske data på relatlimab tyder på, at flere patienter kan opnå langtidseffekter.”

Afhjælper resistens

Ifølge Kristoffer Staal Rohrberg er LAG3-hæmmere måske ikke en kæmpe landvinding, men han ser alligevel mange interessante muligheder.

”Vi ser en ret flot stigning i antallet af patienter, der kan få gavn af behandlingen, også på lang sigt. Jeg ser nogle af de patienter, der allerede har haft effekt af en anden immunterapi, men som måske har udviklet resistens. Vi har nu ret gode prækliniske data, som tyder på, at nogle af disse resistensmekanismer har med LAG3 at gøre.”

Dermed kan LAG3-hæmmerne komme i spil i forbindelse med behandlingsresistens, påpeger overlægen.

”Vi har en forhåbning om, at LAG3-hæmmere kan afhjælpe problemet med resistens, og at resistensen måske kan overkommes ved at kombinere LAG3-hæmmere med den eksisterende immunterapi,” siger han.

En anden mulighed er, at man kan undgå resistensudvikling ved at give kombinationsbehandling som førstelinjebehandling og derved få flere patienter med langvarig effekt.

Ved hvilke kræftformer er der håb om, at man vil kunne benytte LAG3-hæmmere?

”Det er de kræftformer, hvor immunterapi typisk gør en forskel. Altså modermærkekræft, leverkræft, lungekræft, mavesæk- og spiserørskræft og måske nyrekræft og hoved-halskræft,” siger Kristoffer Staal Rohrberg.

”Jeg tror dog ikke umiddelbart, at antallet af kræftsygdomme, hvor der er effekt af immunterapi, vil blive nævneværdigt udvidet med LAG3-hæmmer. Til gengæld vil vi formodentlig se flere patienter have gavn af immunterapi, når der tillægges LAG3-hæmmer, og måske kan de via denne behandling opnå mere langvarig effekt.”

Virker ved modermærkekræft

Metastatisk modermærkekræft er som bekendt en af de kræftformer, som LAG3-hæmmere har vist sig effektive imod. Det viser de seneste resultater af fase II/ III-studiet RELATIVITY-047.

Her er det netop LAG3-antistoffet relatlimab i kombination med PD1-hæmmeren nivolumab, der for første gang viser en højere samlet responsrate (ORR) og fortsætter med at vise overlegen progressionsfri overlevelse (tid unden tilbagefald) hos patienter med tidligere ubehandlet, fremskreden modermærkekræft sammenlignet med nivolumab alene.

Leder af Center for Cancer Immunterapi (CCIT) professor Inge Marie Svane vurderer, at kombinationen af et LAG3-antistof og nivolumab har potentiale til at blive den nye standardbehandling. Det fortalte hun i foråret til Onkologisk Tidsskrift.

”Det er spændende data, som peger på, at endnu et checkpoint, LAG3, også har potentiale i kræftbehandlingen. Det er meget positivt, at studiet viser højere responsrate og forlænget PFS i forhold til nivolumab som førstelinjebehandling af metastatisk modermærkekræft. Dermed er der potentiale for en ny standardbehandling,” udtalte Inge Marie Svane.

”Den højere effekt af anti-LAG3 plus nivolumab giver dog også en noget højere risiko for alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger med en fordobling fra cirka 10 til 20 procent. Det er dog fortsat langt fra risikoen ved behandling med nivolumab/ipilimumab, der ligger på godt 50 procent.”

 

Like eller del denne artikel