Dødssyge patienter sendes til operation i den anden ende af landet

På Rigshospitalet er der ikke kapacitet til at operere patienter med den dødsensfarlige bugspytkirtelkræft indenfor de maksimale 14 dage. Der har manglet læger, og der mangler stadig operationssygeplejersker.

Det skriver Jyllands-Posten.

Jens Hillingsø, klinikchef og ansvarlig for bl. a. operationer af patienter med bugspytkirtelkræft, fik i fjor penge til at udbygge kapaciteten, men først i december fik han ansat de læger, der skulle til - og lige nu mangler han operationssygeplejersker, som han håber at få ansat snarest.

Derfor har han måttet sende mange patienter til Aalborg, men de fleste siger nej og magter det ikke - i oktober, november og december 2017 sagde henholdvis 12, 9 og 9 dødsyge patienter med bugspytkirtelkræft således nej til at tage til den anden ende af landet.

Normalt figurerer sådanne tal ikke i statistikkerne - for siger patienterne nej til at blive sendt andet sted hen, er loven om ventetider formelt overholdt. Men fra oktober til december 2017  indførte sundhedsministeren en skærpet indberetningsordning for at få afdækket, hvor mange kræftpatienter med bugspytkirtelkræft eller lungekræft, der siger nej til at blive behandlet på et andet hospital og i stedet vælger at vente længere på en tid til udredning eller operation.

Af de i alt 49 patienter, som på landsplan selv valgte at vente længere, end de behøvede, kom 36 fra Region Hovedstaden - og heraf de 30 fra Jens Hillingsø.

Bugspytkirtelkræft er en af de alvorligste kræftformer, som findes. Dødeligheden er høj, og tidsfaktoren vigtig.

”Den skærpede indberetning har vist os et ukendt problem. 49 patienter er et bekymrende højt tal, da både kræft i bugspytkirtlen og lungekræft er meget tidskritiske kræftformer, hvor få dage kan være forskellen på liv og død. Med den skærpede indberetningspligt har vi fået sat fokus på problemerne, og det fokus må vi ikke fjerne, før der er fundet en løsning. Derfor forlænger jeg indberetningspligten, så vi kan sikre, at de tiltag, som regionerne har sat i gang, virker”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Hun forlænger derfor regionernes skærpede indberetningspligt med seks måneder frem til juni måned.

Regionerne har sat flere tiltag i gang for at reducere antallet af patienter, der vælger at vente. Bl.a. ved at etablere ekstra kapacitet på operationslejerne og et netværk mellem kræftafdelingerne i Danmark, så de kan hjælpe hinanden ved ekstraordinært pres.

Sundhedsministeren forventer derfor at se resultater snart.

”Det er min klare forventning, at regionerne sørger for, antallet af indberetninger falder. Vi skal væk fra den situation, hvor alvorligt syge kræftpatienter accepterer at vente på en operation, måske fordi de ikke bliver informeret godt nok om alternative operationsmuligheder. Jeg vil holde godt øje med tallene frem til sommerferien, og derefter beslutte om indberetningerne skal fortsætte i yderligere en periode, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen drøfter den skærpede indberetningspligt med regionerne på det næste møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

 

 

 

Tags: Rigshospitalet, ventetider, bugspytkirtelkræft, Jens Hillingsø

Like eller del denne artikel