"Man må gerne kalde det et problem. Det er et problem," siger Poul Michaelsen. Foto: Niels Åge Skovby/Region Midtjylland

Problemerne står i kø på det nye superhospital i Gødstrup

Det nye superhospital i Gødstrup, der åbnede i februar, har store problemer. Det er bl.a. så umuligt at fylde vagtplanen på akutafdelingen ud i sommermånederne, at akutklinikkerne i Lemvig og Holstebro må lukke i en periode, så personale derfra kan hjælpe til i Gødstrup.

Regionshospitalet Gødstrup har fra start været under betydelig pres på grund af nye arbejdsgange, ny teknologi og ikke mindst personalemangel. Regionshospitalet Gødstrup er en sammenlægning af sygehusene i Herning og i Holstebro, og flere har i forbindelse med flytningen forladt sygehuset. 1. juli vil akutafdelingen mangle 19 sygeplejersker.

Hospitalet er ude over punktet med at tale om "udfordringer", erkender sygehusdirekør på Gødstrup, Poul Michaelsen.

"Man må gerne kalde det et problem. Det er et problem. Forklaringerne er flere. Men vi kom fra en periode med corona, hvor der blev trukket store veksler på personalet. Dertil kom en flytning oveni, hvor meget er gået rigtig godt, men hvor der også har været opstartsvanskeligheder," siger han til Dagbladet om manglen på sygeplejersker, der er så stor, at ledelsen har måttet bede regionen om hjælp, så den kan bemande akutafdelingen på en betryggende måde hen over sommeren.

Det betyder, at akutklinikken i Lemvig lukker helt fra 1. juli og frem til 14. august, mens den i Holstebro lukker om natten i samme periode.

Lukningen betyder, at borgerne i områderne i perioden må søge mod alternative sygehuse. Og hvis man som borger i og omkring Lemvig, Struer og Holstebro er ude for et uheld i nattetimerne, så må man tage den lange tur til Gødstrup for at modtage behandling.

»Det kommer desværre til at betyde, at der er borgere med eksempelvis mindre sår og skader, som i perioden får længere vej til behandling. Det beklager vi, men situationen kræver det,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc).

Har man akut brug for lægehjælp, så skal man - som man plejer - kontakte enten sin læge eller Lægevagten.

Personalemanglen har i den seneste periode blandt andet også vist sig ved, at sygehuset også har måtte aflyse mange planlagte operationer, og at der er 166 ugers ventetid på MR-scanninger.

Derudover har der vist sig en stribe problemer på grund teknik og af entreprenørers konkurser. 

 
 

Her er en liste over de største problemer, som Gødstrup har 

  • Entreprenørs konkurs i begyndelsen juni forsinker byggeri af Stråleterapien, neurologi og kræft
  • En konkurs har forsinket færdiggørelsen af anlægget til sug af affald og linned. Det har blokeret for, at distribution af varer, mad, linned, uniformer med videre har kunnet distribueres med de førerløse robotter, der ellers er planlagt. Derfor er robotterne nu parkeret i deres ladstationer, mens man manuelt må bringe mad og varer ud - i hvert fald frem til august. 
  • Hospitalets ansatte har flere udfordringer med det nye telefonsystem. Derudover er der problemer med en række andre digitale løsninger.
  • Patienter har fortsat ikke mulighed for få mad, der er tilpasset dem og deres ønske. Det skyldes udfordringer med at rekruttere personale. Maden skulle efter planen kunne bestilles i alle døgnets 24 timer.
  • De ansatte på neurologisk afdeling får først ved udgangen af november egne kontorer og mødelokaler.
  • Sterilcentralen, der sørger for, at instrumenter m.v. er rengjort, har endnu ikke opnået fuld kapacitet på grund af mindre uhensigtsmæssigheder og fejl på udstyret.
  • Det avancerede analyseudstyr i analysehallen, der analyserer blod- og urinprøver fra almen praksis, har flere problemer. Hallen blev taget i brug i maj 2021, og man har løbende været i dialog med leverandøren.
  • Der mangler radiologer til det nye scanningsudstyr. Det betyder, at der lige nu 166 ugers ventetid på MR-scanning. Der der indgået aftaler med privathospitaler, og patienterne visiteres direkte på privathospital uden om Patientkontoret i Region Midtjylland, hvilket nedbringer sagsbehandlingstiden i forbindelse med visitationen.
  • De ansatte på operationsafsnittet er endnu ikke lært op af deres sidemand. Det betyder, at man har reduceret kapaciteten på hospitalets operationslejer svarende til godt 10-15 procent af kapaciteten. Derudover har man udfordringer med åbne lejer, der ikke kører optimalt. Dermed er den reelle operationskapacitet aktuelt på ca. 65 procent.
  • Lige nu oplever hospitalet mange akutte patienter, hvilket falder sammen med, at der er mangel på sygeplejersker i akutafdelingen og på medicinsk afdeling. Det medfører, at patientflowet på hospitalet ikke er optimalt. Man har igangsat processer med målrettet oplæring af nye medarbejdere. Derfor kan en en ergoterapeut eller farmakonom blive tilknyttet afdelingen.
Like eller del denne artikel