"Når antallet af læger og speciallæger stiger mere end befolkningstallet, bliver vi bedre rustet til at tage vare på det stigende behov for sundhedsydelser i de kommende år, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig, og der kommer relativt flere ældre,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen.

Antallet af læger kommer til at stige kraftigt de kommende år - langt mere end befolkningstallet

Antallet af læger i Danmark kommer til at stige kraftigt de kommende år. Når vi er fremme ved 2045, er der hele 17.305 flere læger i Danmark, svarende til en stigning på 60 procent. To ud af tre læger vil til den tid være kvinder.

Det viser en ny prognose fra Sundhedsstyrelsen.

Prognosen gælder for årene 2021-2045 og beskriver, hvordan udviklingen har været på det lægelige arbejdsmarked, og hvordan udbuddet af læger og speciallæger forventes at udvikle sig.

Når man ser på tallene for speciallæger, viser de, at der vil være 12.380 flere specialuddannede læger i 2045 sammenlignet med 2021 – det er en stigning på 74 procent. Stigningen i antallet af uddannede speciallæger forventes at ske inden for næsten alle specialer, men i nogle specialer vil antallet af læger blive mere end fordbolet. Det er indenfor akutmedicin, arbejdsmedicin, børne- og ungdomspsykiatri, intern medicin: geriatri, intern medicin: lungesygdomme, klinisk biokemi, klinisk farmakologi, klinisk genetik, klinisk onkologi og psykiatri. I almen medicin forventes en vækst på 80 pct. fra 2021 til 2045.

Det øgede antal læger betyder, at antallet af læger pr. 1.000 indbyggere stiger fra 4,8 læger til 7,3, mens antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,9 speciallæger til 4,7.

”Det er godt at se, at der kommer flere læger og speciallæger de kommende år. Når antallet af læger og speciallæger stiger mere end befolkningstallet, bliver vi bedre rustet til at tage vare på det stigende behov for sundhedsydelser i de kommende år, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig, og der kommer relativt flere ældre,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen.

Andelen af personer over 60 år ventes at stige fra cirka 24 pct. i 2019 til at udgøre cirka 29 pct. af befolkningssammensætningen frem mod 2045. Særligt forventes antallet af personer over 80 år at stige frem mod 2045 fra at udgøre cirka 4 pct. af befolkningen i 2019 til at udgøre cirka 8 pct. i 2045. Andelen af befolkningen, der lever med en eller flere kroniske lidelser stiger i takt med alderen, og for personer i aldersgruppen 65-69 år lever cirka 40 pct. med mere end én kronisk sygdom. Særligt for personer over 80 år lever en stor andel (70 pct.) med mere end én kronisk sygdom.

To ud af tre er kvinder

De mange ny læger vil overvejende blive kvinder. Andelen af kvinder blandt lægerne vil stige fra 55 pct. i 2021 til 66 pct. i 2045.

Prognosen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Lægeprognosen danner også grundlag for den efterfølgende dimensioneringsplan, som beskriver, hvordan uddannelsesstillingerne skal fordeles mellem de lægelige specialer og geografisk henover landet. Planen forventes klar i foråret 2023.

Dimensioneringen af lægeuddannelsen på de fire universiteter er aktuelt 1.395 uddannelsespladser årligt med 509 studerende på Københavns Universitet, 288 på Syddansk Universitet, 448 på Aarhus Universitet og 150 studerende på Aalborg Universitet. Optaget på bacheloruddannelsen blev i 2019 øget til 1.661 studerende, mens optaget på kandidatuddannelsen er fastholdt på 1.395 studerende.

Prognosen fra Sundhedsstyrelsen.

 

Like eller del denne artikel