Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hovedstaden får nyt system til billeddiagnosticering

Region Hovedstaden har indgået kontrakt om indkøb af nyt system til billeddiagnosticering, som skal føre til mere effektiv og præcis diagnostik og behandling. Det første hospital tager det nye system i brug i sommeren 2023.

Tre leverandører har deltaget i udbudsprocessen, og det blev firmaet Sectra, som ifølge Region Hovedstaden leverede tilbuddet med det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Med Sectras billeddiagnostiske RIS/PACS-system (Radiology Information System /Picture Archive and Communication System) får Region Hovedstaden en moderne it-løsning, der blandt andet understøtter brugen af kunstig intelligens på mange forskellige områder af billeddiagnostikken.

Syv gange flere billeder

Det nye RIS/PACS-system vil understøtte 2.000 brugere på de billeddiagnostiske afdelinger og derudover cirka 9.000 daglige brugere på regionens øvrige afdelinger. RIS/PACS-kontrakten har en samlet værdi på 720 mio. kr. for implementering og drift frem til 2037.

Region Hovedstaden foretager cirka 1,5 mio. årlige billeddiagnostiske undersøgelser inden for radiologi, brystkræftscreening, klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Undersøgelserne er desuden en vigtig del af det akutte beredskab og kræftpakkerne. I dag tages der syv gange flere billeder per undersøgelse end for ti år siden.

”Vi kan tydeligt se, at den udvikling stiller stadigt stigende krav til den nødvendige systemmæssige understøttelse. Ikke bare til systemets funktioner, hastighed, og kapacitet, men også til dataudvekslingen i regionens komplicerede systemlandskab, så den samlede proces optimeres. Billederne skal være i den højest mulige opløsning, og skal også indeholde nye typer data,” siger vicedirektør i Center for IT og Medicoteknologi i Region Hovedstaden Carsten Nørgaard i en pressemeddelelse.

Del artikler