Medicinrådet anbefaler nyt kræftmiddel til akut leukæmi

Hæmatologer kan nu med Medicinrådets velsignelse anvende lægemidlet gilteritinib (Xospata) til behandling af patienter med akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation, som har tilbagefald eller ikke har effekt af deres hidtidige behandling. 

Det sker efter, at Medicinrådet på et møde i torsdags godkendte behandlingen.

Anbefalingen er dog kun delvis, da den kun gælder patienter, der er egnet til at gennemgå en stamcelletransplantation efter behandling med gilteritinib.

I Medicinrådets vurdering fremgår det, at gilteritinib sammenlignet med højdosis kemoterapi bringer flere patienter til stamcelletransplantation med mulighed for efterfølgende langtidsoverlevelse. Samtidig medfører gilteritinib ikke flere eller værre bivirkninger end højdosis kemoterapi.

Der er dog usikkerhed om effekten på overlevelsen efter stamcelletransplantation. Derudover er der også usikkerhed om effekten af gilteritinib for patienter, som tidligere er blevet behandlet med andre FLT3-inhibitorer som eksempelvis midostaurin (Rydapt), der er dansk standardbehandling i første linje.

Behandling med gilteritinib er dyrere end den nuværende behandling med højdosis kemoterapi, men omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt ifølge Medicinrådet. 

Det nu anbefalet kræftmiddel anbefales dog ikke til patienter med akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation og relaps/refraktær sygdom, og der ikke er egnede til at gennemgå en efterfølgende stamcelletransplantation.

Medicinrådet vurderer, at gilteritinib sammenlignet med lavdosis kemoterapi har en yderst begrænset effekt på overlevelsen. Effekten opvejer hos disse patienter ikke den øgede mængde bivirkninger, der samtidig forventes ved gilteritinib sammenlignet med lavdosis kemoterapi.

Det er ikke første gang, Medicinrådet har beskæftiget sig med gilteritinib (Xospata). I 2020 afviste rådet kræftmidlet fra Astella, da det var for dyrt trods en forbedret effekt.

 

Like eller del denne artikel