"De alment praktiserende læger er specialister i at vurdere og visitere borgere med akutte sygdomssymptomer. Derfor giver det god mening, at vi nu har indgået den her aftale, hvor vi kan være med til at hjælpe med at tage telefonen også efter kl. 16. Vores forventning er, at det kan være med til at gøre en mærkbar forskel for de mange borgere, der har behov for at kontakte 1813,” siger formand for PLO-Hovedstaden Peder Reistad.

Praktiserende læger skal hjælpe Akuttelefonen 1813

Praktiserende læger i region Hovedstaden, PLO-Hovedstaden, og Region Hovedstaden har netop indgået en aftale om, at praktiserende læger kan hjælpe med at tage telefoner på akuttelefonen 1813 i spidsbelastningen mellem kl. 16-18 på hverdage.

"Jeg glæder mig til samarbejdet med de praktiserende læger, som helt sikkert kan gøre en forskel i de spidsbelastninger, som borgerne oplever. Samtidig er det en god brobygning fra borgernes læge i hverdagene over til den akutte vagt,” siger Jonas Egebart, direktør i Region Hovedstadens Akutbredskab.

Tidligere varetog de praktiserende læger vagtlægeordningen i Region Hovedstaden, men i 2013 valgte Region Hovedstaden – imod lægernes ønske – at hjemtage vagtlægeordningen og skabe Akuttelefonen 1813. Det skete samtidig med, at PLO forhandlede ny national overenskomst, som efter måneders forsøg var gået i hårdknude. Partnerne var i verbal krig med hinanden, og daværende sundhedsminister Astrid Krag (Soc.) foretog et regeringsindgreb og ophævede regionernes krav til lov. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for de 3.400 praktiserende læger var de én stemme fra at bryde med det offentlige sundhedsvæsen. 24 lægerepræsentanter gik ind for at aflevere ydernumrene og gå i konflikt, mens 25 afviste.

Siden er tonen mellem de praktiserende læger og 1813 blevet mildere. Og fra på mandag vil borgere også kunne få en praktiserende læge i røret, når de ringer til Akuttelefonen 1813. PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en aftale, der omfatter praktiserende læger med ydernummer i Region Hovedstaden. Hvis lægerne ønsker det, kan de fra deres egen lægeklinik eller hjemmefra tage telefoner for Akuttelefonen i tidsrummet på hverdage mellem kl. 16 og 18.

”Vi skal have nedbragt ventetiderne til Akuttelefonen, og vi har særligt en udfordring lige efter kl. 16, hvor lægerne lukker og rigtig mange borgere ringer til Akuttelefonen på samme tid. Aftalen her skal bl.a. bygge bro mellem dagtid i almen praksis og vagttid hos 1813,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (Soc).

Projektet har også til formål at afprøve modeller for, hvordan praktiserende læger kan indgå i et samarbejde med 1813 fremadrettet. Ifølge projektaftalen kan praktiserende læger hjælpe med telefonvisitation af borgere, der ringer til Akuttelefonen 1813.

”Fra PLO-Hovedstadens side ser vi frem til at bidrage til, at borgerne kan komme hurtigere igennem og få hjælp på Akuttelefonen. Hovedformålet med aftalen er at nedbringe ventetiderne og at bygge bro mellem de alment praktiserende læger og akutberedskabet. De alment praktiserende læger er specialister i at vurdere og visitere borgere med akutte sygdomssymptomer. Derfor giver det god mening, at vi nu har indgået den her aftale, hvor vi kan være med til at hjælpe med at tage telefonen også efter kl. 16. Vores forventning er, at det kan være med til at gøre en mærkbar forskel for de mange borgere, der har behov for at kontakte 1813,” siger formand for PLO-Hovedstaden Peder Reistad.

 

  • De alment praktiserende læger indgår som første led i visitationen, men flere modeller kan afprøves i perioden.
  • De praktiserende læger fungerer på egen autorisation. De praktiserende læger varetager selvstændig visitation af patienter. Det er et krav, at lægen holder sig opdateret om gældende kliniske retningslinjer, faglige vejledninger og regionens gældende visitationsretningslinjer.
  • De praktiserende læger skal anvende 1813’s tekniske system, så patienter registreres ensartet. Lægerne skal deltage i Akutberedskabets kvalitetsarbejde.
  • Praktiserende læger, der varetager konsulentydelser, skal indgå en databehandleraftale.
Like eller del denne artikel