Et af behandlingsrummene.

Skaderne på flere hundrede millioner kroner dyre partikelkanon er værre end forventet

Først engang midt i juni forventer lægerne på Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus igen at kunne behandle patienter på landets mest avancerede strålekanon, som bl.a. bestråler børn med hjernetumorer. 5-6 patienter er nu sendt til behandling i udlandet.

I forbindelse med den amerikanske leverandør Varian Medical Systems vedligeholdelsesarbejde på Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus i weekenden 30. april-1. maj opstod der en alvorlig skade på den såkaldte cyklotron, som der kun er en af i landet. Og reparationerne på den kommer til at tage længere tid end de to uger, der var forventningen umiddelbart efter nedbruddet.

Cyklotronen er en protonaccelerator, som laver de specielle protonstråler. Fra cyklotronen føres protonpartiklerne gennem et langt rør til tre behandlingsrum, hvor de kan bestråle patienter. Det specielle ved partikelterapi er, at partikelstrålerne rammer kræftknuden meget velafgrænset, og dermed skånes det omkringliggende væv, hvilket er specielt vigtigt ved stråling i kritiske organer som øjet, hjernen og rygmarven. 

"Vores leverandør har meddelt os, at de regner med at være færdige med at reparere cyklotronen i begyndelsen af uge 22. Herefter skal de gennemteste og finjustere anlægget, og vi skal sikre os, at anlægget lever op til vores standarder, så kvaliteten og patientsikkerheden er i orden, inden vi starter på at behandle patienter igen," siger cheflæge og professor Morten Høyer.

Sammenlagt forventes test, finjustering og kvalitetssikring efter reparationen at tage et-to uger, og Dansk Center for Partikelterapi forventer derfor at kunne behandle patienter igen fra uge 23 eller 24, altså i midten af juni.  

Centerets patienter blev overført til almindelig strålebehandling få dage efter, at nedbruddet fandt sted. De fleste patienter, som var under behandling med partikelterapi, da uheldet skete, var med i et forsøg, som går på at undersøge behandlingen med partikelterapi i forhold til almindelig stråleterapi. Forsøget er nu sat på pause, og ca. 30 patienter behandles med almindelig stråleterapi. Men der er også nogle patienter, hvor lægerne vurderer, at partikelterapi er det bedste. Der er derfor truffet aftale med tre protoncentre i Sverige, Holland og Tyskland, der behandler nogle fem-seks af de danske patienter, indtil centeret igen er i drift.

"Det er centre, som er umiddelbart kompatible med vores system. Det vil sige, at de masker, som er udarbejdet her, også kan passe der, og patienterne kan derfor umiddelbart starte behandling op der med det samme. Det er anderledes med kommende, helt nye patienter, som ikke har fået lavet masker. De kan sendes til centre i andre lande, og lige nu er vi ved at forhandle med 4. land om en ny patient," siger Morten Høyer.

Patienterne får udformet masker, som de skal have på til strålebehandlingen. Den slutter tæt og fastlåser ansigtet. Patienterne skal nemlig befinde sig i præcis samme position fra gang til gang, når de skal strålebehandles. På den måde sikrer lægerne, at strålerne kun rammer tumoren og ikke det raske væv.

Det kostede ca. 800 mio. kroner at etablere centret, hvoraf de 280 mio. kroner dækker selve det topavancerede udstyr med cyklotronen. Partikelterapien er blevet udråbt til at være et flagskib indenfor kræftbehandling, og Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital kæmpede i årevis om at få lov til at få den prestigefyldte behandling. Det var en stor sejr for Region Midtjylland, da sejren gik til dem, og 1. januar 2019 åbnede Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus. Dermed kunne danske patienter, som tidligere var blevet sendt til partikelterapi i USA og Sverige, endelig blive behandlet herhjemme. 

Det er Sundhedsstyrelsen, som nu igen bliver nødt til at sende patienter til den højt specialiserede behandling i udlandet i en periode. Og det bliver dermed den danske stat, som kommer til at betale. Varian Medical System kommer ifølge Morten Høyer til at betale en bod for de dage, hvor partikelkanonen ikke kan bruges.

 

 

 

Fakta om partikelterapi

  • Partikelterapi er strålebehandling med protoner. Protoner er den positivt ladede kerne i et brintatom.
  • Det kan i nogle tilfælde være bedre end traditionel strålebehandling med røntgenstråler.
  • På grund af protonernes særlige fysiske egenskaber er det muligt at stråle mere specifikt mod en kræftknude, så det normale væv får mindre stråling.
  • Bestråling med protoner kan derfor medføre færre bivirkninger både på kort og på lang sigt
  • Specielt hos kræftramte børn er bestråling med protoner et fremskridt.
  • Protoner kan benyttes med fordel til behandling af nogle former for kræft, der ligger tæt på kritiske organer som øjet, hjernen og rygmarven.
  • Protonstrålerne laves i en central protonaccelerator, der også kaldes en cyklotron. Fra cyklotronen føres strålerne gennem et langt rør til tre behandlingsrum.
  • De tre rum er udstyret med et såkaldt gantry. Det kan rotere 360 grader omkring patienten og forme protonstrålingen, så den tilpasses kræftknudens facon.
  • Dansk Center for Partikelterapi har til huse på Aarhus Universitetshospital, men tilbyder strålebehandling med protoner til kræftpatienter over hele landet.

 

Like eller del denne artikel