”Det er primært de 15-34-årige, der dør af selvmord, hvorefter selvmordsraten falder med alderen. Det er det helt omvendte billede af, hvad man ser i de vestlige lande, men en tendens vi også ser hos andre oprindelige folk i Arktis," siger Ivalu Katajavaara Seidler.

Grønlandske selvmord genstand for ny forskning

At procentvis flere grønlændere begår selvmord er kendt. I dag er tallet 40-60 grønlændere hvert år, hvilket procentvist er næsten ni gange højere end i Danmark. Og nu går forskere i gang med at forsøge at finde forklaringerne.

Forskningsprojektet skal kortlægge udviklingen og antallet af selvmord i de seneste årtier i forhold til blandt andet køn, hvornår man er født, og hvor i Grønland man bor. Derudover skal det undersøge hvilke omstændigheder i den enkeltes liv og i samfundet, der enten udgør en risiko eller virker beskyttende i forhold til at tage sit eget liv.

Der er særligt fokus på de unge, da selvmord i Grønland især er et ungdomsfænomen. Og de, der begår selvmord, er blevet yngre og yngre gennem tiden.

Primært de unge

”Det er primært de 15-34-årige, der dør af selvmord, hvorefter selvmordsraten falder med alderen. Det er det helt omvendte billede af, hvad man ser i de vestlige lande, men en tendens vi også ser hos andre oprindelige folk i Arktis. Derfor er det også vigtigt at forstå, hvem disse unge mennesker er, og om der er særlige faktorer, som vil være relevant at inddrage i det forebyggende arbejde og ved screening af selvmord,” siger Ivalu Katajavaara Seidler, ph.d.-studerende ved Center for Folkesundhed i Grønland under Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Hun står i spidsen for det nye forskningsprojekt og forklarer, at meget af den forskning, der findes på området, stammer fra 80´erne og 90´erne og kun dækker specifikke befolkningsgrupper. 

Studiet inddrager både eksisterende forskning og grønlandske registre for at undersøge risikofaktorer og risikomønstre for selvmord blandt unge. Også sociale forhold inddrages i studiet, såsom indkomst, boligforhold, familiesammensætning, indblanding i kriminalitet og skolegang – og om, hvorvidt de, der har begået selvmord, selv har mistet familie eller andre nære til selvmord.

Håbet er, at forskningesprojektet også belyser hvilke forhold, der tilsyneladende mindsker risikoen for selvmord.

”Forskning blandt andre oprindelige folk i Arktis viser, at tilknytning til den oprindelige kultur, sprog og de ældre generationer er vigtige beskyttende faktorer i forhold mental sundhed og selvmord. Så her ligger nok et forebyggelsespotentiale.”

Like eller del denne artikel