Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn

Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til.

Diabetespræparatet metformin kan nemlig være forbundet med risiko for misdannelser, hvis mandlige patienter tager det, mens sædcellerne til en graviditet dannes. Specielt kan drengebørns kønsdele blive misdannet.

Det viser et stort dansk studie med over en million børn foretaget af Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet (SDU), hans forskergruppe på SDU, forskere fra Rigshospitalet og Stanford Universitet i USA.

Forskerne har studeret data i nationale registre for hele den danske befolkning for at undersøge, om risikoen for misdannelser var forskellig hos børn med fædre, der blev behandlet med diabetespræparaterne insulin, metformin eller sulfonylurea før undfangelsen.

"Vi kan se, at mens 3,3 procent af danske børn generelt fødes med misdannelser, gælder der 5,2 procent af børnene, hvis fædre tog præparatet metformin, som er det mest udbredte diabetespræparat, i månederne op til, at moderen blev gravid," siger Rune Lindahl-Jacobsen. Det svarer til en øget risiko på 40 procent eller cirka halvanden gang højere risiko.

Helt overordnet sætter studiet kommende fædres udsættelse for miljøfremmede stoffer og medikamenter ved sædcelledannelse på dagsorden i forhold til planlægning af graviditet.

"Der har traditionelt været fokus på kvinders eksponering under graviditeten og dermed børns risiko for misdannelser, mens man i mindre grad har set på mændene. Derfor er studiet vigtigt ikke bare i forhold til det store folkesundhedsmæssige perspektiv, men også som en illustration af vigtigheden af også at inkludere den mandlige faktor i forståelsen af misdannelser," siger Rune Lindahl-Jacobsen i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet.

Registre viser flere misdannelser

Børnene, som forskerne kiggede nærmere på i studiet, blev identificeret, hvis fædrene havde indløst mindst én recept i løbet af de tre måneder, hvor deres sædceller udviklede sig op til graviditeten.

Forskerne undersøgte risiko for misdannelser hos børn ved indtag af de forskellige diabetespræparater ved brug af tilgængelige data i Landpatient registeret og Lægemiddelstatistik registeret.

Blandt samtlige 1.116.779 undersøgte børn (alle børn født i Danmark mellem 1996 og 2016 af mødre, som ikke havde diabetes), havde 3,3 procent en misdannelse. Derimod havde 5,2 procent misdannelser, hvis fædrene tog metformin. I perioden 1996 til 2016 fik 1.451 fædre, der i månederne op til undfangelse indtog metformin, 75 børn med misdannelser. De fleste misdannelser er i kønsdelene hos drengebørn, som har tre gange øget risiko for misdannelser.

Børn, hvis fædre tog insulin, havde ikke en højere grad af misdannelser end kontrolgruppen. Der var for få børn, hvis fædre tog sulfonylurea, til at, at man kunne vurdere risikoen for disse børn.

"Metformin taget før eller efter sædcelledannelsen gav ikke øget risiko for misdannelser, så vi taler bestemt ikke imod brugen af metformin generelt," understreger Rune Lindahl-Jacobsen.

Det har gennem mange år været kendt, at metformin kan hæmme niveauet af det mandlige kønshormon testosteron, og dyreforsøg har givet mistanke om, at metformin kan påvirke kvaliteten af sædceller.

"På basis af disse bekymrende observationer hos mennesker anbefales det, at man grundigt afvejer mulige fordele og ulemper før opstart af behandling med metformin af mænd i fertil alder, indtil metformins indflydelse på forekomsten af misdannelser hos kommende børn er bekræftet eller afkræftet," siger Elisabeth R Mathiesen professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet. Her forsker hun i diabetes og graviditet.

I 2020 var der i Danmark 5.800 mænd i alderen 25-44 år, som indtog metformin for diabetes.

 

 

Del artikler