Vi har de højeste corona-dødstal nogensinde - og derfor interesserer det så få

Christian Heebøll-Nielsen er farmaceut og har erfaring fra både undervisning og forskning på universitetet og fra en karriere indenfor markedsføring i både healthcare industrien og på reklamebureauer.

Lige nu hjælper han med at få coronavaccineret danskerne.

Han er 48 år gammel og gift med Annette, der er intensivsygeplejerske.

CORONABLOGGEN. Danmark har nu passeret 5.000 coronarelaterede dødsfald, og i går havde vi med 60 dødsfald grum rekord i antal dødsfald på et døgn. Alligevel er det stadig antallet af indlagte på intensiv, som interesserer myndighederne mest. Christian Heibøll-Nielsen kommer her ind på de hårde kendsgerninger bag den betragtning: Døden skal have en årsag.

Midt i glæden over, at epidemien ser ud til at have toppet, er der også plads til lidt undren. For mens smitten med omikron har været eksploderet, har vi også set en voldsom udvikling i antallet af døde, som nu er på det højeste på noget tidspunkt af epidemien. Onsdag var der således rekord i antal dødsfald - ikke færre end 60 var der.

Men i takt med øget fokus på, at covid ikke altid er hele forklaringen, har vi også fået historien om, at en del af de døde dør med covid og ikke af. Og det er som om, at vi med den historie ikke behøver at tage det hele lige så alvorligt. Sagen er bare den, at selvom mange dør med og ikke af covid, er der stadig mange, der dør. Blandt andet har vi på plejehjemmene set en stærkt bekymrende stigning, som du også kan se på vores fine oversigt over coronadødsfald uge for uge her på sitet.

Kigger man på oversigten hos EuroMOMO, der overvåger overdødelighed i Europa, kan man også se, at vi for tiden er gået fra reelt at have en dødelighed under gennemsnittet tilbage i september, til nu at have den højeste overdødelighed på noget tidpunkt under epidemien – eller i hvert fald ligeså høj som under den anden bølge. Samme billede finder man i SSIs oversigt, som du kan se nedenfor. Her skal man dog huske, at det ikke er overdødelighed, der kigges på, med døde i absolutte tal.

 

Graf fra SSIs hjemmeside: Overvågning af befolkningens dødelighed. Den gule linje er den interessante, for den er korrigeret for forsinkelser i registrering. 

 

Heldigvis topper også dødeligheden på et tidspunkt. Nedenfor har jeg lavet en graf, der viser, hvordan smitte, nyindlæggelser og dødsfald topper forskudt af hinanden. Vi kan på grafen se, at nyindlæggelser topper ca en uge efter smitten, og dødsfaldene først noget senere. Noget kan tyde på, at vi reelt er tæt på toppen nu.

 

Smitte, nyindlæggelser og dødsfald over tid. Data fra SSI. Smitten er ikke de publicerede smittetal, men et skøn over den reelle smitte efter SSIs model. Alle tal er et gennemsnit over 5 dage.

 

I alt er over 5.000 mennesker nu døde i Danmark med en covid-diagnose. Når vi kigger lidt nærmere på tallene, står det klart, at langt hovedparten af de døde er højt oppe i årene. Som hovedregel over 80 år gamle.

De fleste af de nyligt afdøde har ikke fået 3 stik

Vi kan også kigge på dødeligheden i forhold til vaccinastionsstatus, som du kan se på grafen nedenfor. De fleste døde er, som det fremgår fuldt vaccinerede. Det giver mening, da 97 procent af de ældre over 80 år har fået det tredje stik.

Der er med andre ord grund til at tro, at der nok har været konkrete helbredsmæssige årsager til, at de, der er døde efter kun 2 stik, endnu ikke har modtaget det tredje stik. Dødsfaldene sker helt overvejende blandt ældre over 80 år. Og i den alder er det jo de færreste, der har et perfekt helbred. Jeg minder om, at over halvdelen af folk over 50 år lider af kronisk sygdom.

 

Totalt antal døde opgjort efter alder og vaccinationsstatus. Data fra SSI

 

Det er måske i det lys, at man skal forstå den manglende interesse for de høje dødstal. For døden skal jo have en årsag. Vi kunne givet have forhindret en del af de nylige dødsfald, men et reddet liv ville i realiteten nok kun betyde ganske få måneder eller års reddet restlevetid. Og der har altså ikke været hverken politisk vilje eller vilje i befolkningen til at yde det offer, der skulle til for at opnå dette.

Det er ikke kun i Danmark, vi har set en øget dødelighed. Mest markant ser det for tiden ud i Hong Kong, som du kan se nedenunder. Dødstallene i Hong Kong er netop nu de mest voldsomme, vi har set under epidemien, og højere, end vi har set det i Sydamerika eller i et land som Bulgarien. Og selvklart markant højere end set i USA. Hong Kong er, som vi, netop nu ramt af omikron-varianten. Du ved, denne harmløse og influenzaagtige variant af corona, som vi dårligt nok gider at blive testede for længere. Et grundproblem i Hong Kong er, at vaccinationsdækningen er meget dårlig blandt de ældre. Kun 61 procent over 70 år og 32 procent over 80 år er fuldt vaccinerede 

Daglige nye dødsfald med covid i forhold til befolkningsstørrelse i Danmark, Hong Kong og USA. Data fra Ourworldindata

 

Det minder os også om, at grunden til, at vi kan leve, som vi gør nu og være relativt ubekymrede over covid, stadig er vores vacciner. Vacciner redder liv. Og de redder især de ældre.

Det er også i det perspektiv, vi må forholde os til eventuelt kommende bølger af corona. Vi er for tiden i gang med at drosle vaccinationsaktiviteterne helt ned på et minimum. Men planen er, at vi hurtigt kan skalere op igen til efteråret. For får vi en ny variant, der ikke lader sig tæmme af de eksisterende vacciner, så behøver den faktisk ikke engang at være mere farlig end omikron, før vi har et problem. Lad os gemme diskussionen om, hvem der skal stikkes til en anden god gang. 

Nyeste tal og nyheder om corona:

Tags: corona, coronablog

Like eller del denne artikel