Så meget bør du maksimalt drikke - nye overraskende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har opdateret de nationale anbefalinger om, hvor meget unge og voksne maksimalt må drikke. Og der er store - og for mange nok overraskende - ændringer. 

Tidligere har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at kvinder maksimalt må drikke syv genstande om ugen og mænd maksimalt 14 genstande om ugen. De anbefalinger kom i 2010.

Men som noget nyt skelner de nye udmeldinger ikke til, om man er mand eller kvinde. Det skyldes, at risikoen er nærmest ens for mænd og kvinder, så længe man ikke overskrider de anbefalede genstande om ugen. Hvis man drikker mere, stiger risikoen dog hurtigere for kvinder end for mænd. 

De nye udmeldinger er skærpet på flere områder. Først og fremmest er anbefalingen, at børn og unge under 18 år helt frarådes at drikke alkohol. Der er også nye genstandsgrænser for voksne på 18 år eller derover. Frem over gælder et nyt pejlemærke: 10-4. Baggrunden er, at intet alkoholforbrug er helt risikofrit for helbredet. Men man kan minimere sin helbredsrisiko, hvis man højst drikker 10 genstande om ugen. De 10 genstande skal dog fordeles over ugens dage, så man maksimalt drikker fire genstande på samme dag.

”Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere –  men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt 10 genstande henover en uge,” siger enhedschef Niels Sandø og fortsætter: ”Ens drikkemønster har også stor betydning. Derfor anbefaler vi, at man højst drikker fire genstande på samme dag.”

Skader unges hjerne

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 år drikker mindst muligt og stopper før fem genstande ved samme lejlighed.

Når Sundhedsstyrelsen nu helt fraråder unge under 18 år at drikke alkohol, skyldes det, at man har fået mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung - blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog. Som en særlig skadelig faktor har unge, der drikker alkohol, desuden ofte en kultur omkring alkohol, hvor det handler om at drikke sig fuld.

”Vi har et særligt fokus på unge. Vi ved, at unge, der drikker store mængder alkohol på én gang, er i øget risiko for ulykker, vold og uønsket sex. Alkohol kan også være skadeligt og påvirke både hukommelse og indlæringsevne hos børn og unge, hvor hjernen forsat er under udvikling. Derfor har vi skærpet vores anbefalinger i forhold til børn og unge under 18 år, så vi nu fraråder, at de drikker alkohol,” siger enhedschef Niels Sandø.

Anbefalingerne vedrørende alkoholforbrug hos kvinder, der forsøger at blive gravide, er gravide eller ammer, er uændret. Gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, frarådes at drikke alkohol, og ammende kvinder anbefales at udvise forsigtighed ved alkoholindtag.

Udmeldingerne er udarbejdet med bistand fra eksterne faglige eksperter.

Like eller del denne artikel