"Det er vigtigt, at der er faglige miljøer i hele landet,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Styrelse for Patientsikkerhed deles op i to dele

Den nuværende Styrelse for Patientsikkerhed i København deles op i to dele, og delen med behandling af patientklager samles i ny styrelse, der skal være i Aarhus.

Det sker som led i regeringens ønske om at skabe bedre balance i Danmark.

Overvejelserne om at oprette en selvstændig styrelse for patientklager har været undervejs, siden anden bølge af udflytningerne blev annonceret i efteråret.

Samlet set udflyttes eller nyplaceres ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet i regeringens plan ´Bedre Balance II´. 

Den nye styrelse kommer til at hedde Patientklagestyrelsen og får sin egen direktør, mens Anne-Marie Vangsted fortsætter som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed. Den nye styrelse vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i Aarhus, 121 årsværk, der flyttes fra København, og så 20 nye stillinger. Den formelle oprettelse af Patientklagestyrelsen forventes at ske, når lovgivningen er på plads, og udflytningen af arbejdspladser forventes gennemført pr. 1. januar 2019. 

Der etableres derudover 12 arbejdspladser under Styrelsen for Patientsikkerhed i Slagelse.

Ud over de årsværk, der samles i den nye styrelse i Aarhus, udflytter regeringen også Det Etiske Råd. De fire medarbejdere i rådets sekretariat skal fra 1. januar 2019 udføre deres arbejde i Kolding.

”Dermed har Sundheds- og Ældreministeriet institutioner i mange dele af landet - i Randers, Kolding, Aarhus, Slagelse og København. Det er vigtigt, at der er faglige miljøer i hele landet”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

I det nye Nationale Genom Center bliver 10 bevillingsfinansierede arbejdspladser også placeret uden for København. Centret er lige nu midlertidigt placeret i fysiske rammer på Artillerivej i København.  

”Vi opretter en række nye arbejdspladser uden for København. Der er f.eks. stærke faglige genom-miljøer i både Vest- og Østdanmark, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Det giver også god mening, at det personale, der i dagligdagen skal være med til at realisere personlig medicin i Danmark, er placeret ude i landet tæt på patienterne,” siger Ellen Trane Nørby.

 

 Fakta om den kommende Patientklagestyrelse:

 • Den nye styrelse vil inklusive allerede udflyttede arbejdspladser beskæftige i alt ca. 214 årsværk.
 • Den tilbageværende Styrelsen for Patientsikkerhed vil derefter beskæftige ca. 244 årsværk i København, Randers, Kolding og Slagelse samt to årsværk på Færøerne.
 • Får selvstændig direktion

- Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 

 

Fakta: Patientklagestyrelsen får følgende eksisterende enheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

 • Behandlingsklager
 • Erstatning
 • Visitation og sagkyndige
 • Patientrettigheder
 • Derudover oprettes to nye enheder:
  Enhed til revurdering af lægeerklæringer vedr. indfødsret – ”second opinion”
  Enhed til behandling af klagesager vedr. anvendelse af tvang i somatikken

- Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 

Tags: Styrelsen for Patientsikkerhed, Patientklagestyrelsen

Like eller del denne artikel