Sundhedspolitisk Tidsskrift

Et åbent samfund med eksploderende smitte venter

Christian Heebøll-Nielsen er farmaceut og har erfaring fra både undervisning og forskning på universitetet og fra en karriere indenfor markedsføring i både healthcare industrien og på reklamebureauer.

Lige nu hjælper han med at få coronavaccineret danskerne.

Han er 48 år gammel og gift med Annette, der er intensivsygeplejerske.

CORONABLOGGEN. I dag vil regeringen efter al sandsynlighed meddele, at alle restriktioner forsvinder om få dage. Det bliver et helt åbent samfund med eksploderende smitte. "Så du skal smittes. Det skal din familie også. Og din nabo. Og vi håber ikke, I bliver særligt syge, men vi kan ikke love det. For vi har givet op," skriver Christian Heibøll-Nielsen.

Så kom den store dag, hvor regeringen efter al sandsynlighed vil sige, at covid er ikke længere samfundskritisk, og alle restriktioner ophæves om få dage. Mange har sukket efter denne dag. Så lad os lige repetere, hvad det er, der ophører om få dage: Mundbindet først. Du skal ikke længere bære mundbind, når du tager offentlig transport, eller når du køber ind. Af alle restriktionerne har mundbindet nok været det mest forhadte – ja vel nærmest symbolet på hele epidemien. Også selvom de fleste ikke har haft problemer med at acceptere det, som vi også har kunnet se i HOPE undersøgelsen, der måler danskernes holdninger til corona. Derudover vil restauranter og natteliv ikke længere være underlagt restriktioner, ligesom spillehaller, kasinoer og lege- og badelande kan åbne igen. Desuden bortfalder deltagerbegrænsningen for idræt, biografer og spillesteder.

Nok så interessant kom Epidemikommissionens seneste indstilling 4. januar. Her hed det, at en ”samtidig lempelse af restriktionsniveauet i øvrigt vil kunne være forbundet med forøget risiko for, at der vil kunne ske en overbelastning af sygehusvæsenet”. Og på den baggrund anbefalede man at bibeholde de restriktioner, der blev indført i december. Så hvad har ændret sig siden? Først og fremmest er smitten stukket helt af. Og antallet af både indlæggelser og nyindlæggelser er også steget markant. Men en central ting har ændret sig. Denne gang har regeringen nemlig specifikt bedt kommissionen kigge på, hvor vidt man kan nedklassificere covid, og om situationen tillader, at vi kan lempe restriktionerne. Og hvis du gik og troede, at Epidemikommissionen var et sted, hvor fagligheden var i højsædet, må du nok tro om igen. Kommissionen er i den grad politisk og domineret af embedsmænd. Og de ved godt, hvad vej vinden blæser.

Når covid ikke længere er samfundskritisk, følger det også, at vi ikke længere kan kræve coronapas. Så passet bliver udfaset. Undtagelsen er ved indrejse til Danmark, hvor du fortsat vil kunne blive afkrævet en negativ test. Coronapasset har også været et ganske forhadt element. Det blev lanceret som et smittedæmpende element, men det stod dog hurtigt klart, at det virkelige formål var at presse uvaccinerede til at tage imod vaccinen. Og siden, med den nedsatte varighed af passet, at presse dobbeltvaccinerede til hurtigere at tage imod boostervaccinen. Og her er vi altså et stykke forbi den nudging, som vi er vant til fra myndighederne. Lykkeligvis er vi dog ikke gået lige så langt, som vi har set i lande som især Østrig. Her kan borgerne fra 1. februar få en bøde, hvis de ikke bliver vaccinerede. Og også i andre lande strammes garnet om de uvaccinerede. Det er ikke kønt, og ligger meget langt fra, hvad vi i Danmark vil acceptere. Men det er interessant, at lande kan komme så langt ud. For spørgsmålet er jo, om det så ikke også en anden gang vil kunne ske i Danmark. Hvorfor skulle vi være immune for den slags?

Så nu starter slutspillet altså. Enden på pandemien. Adskillige eksperter har sammen med WHO fastslået, at en stor del af os nu skal smittes (ja, du har også kunnet læse det her på bloggen), og at vi dermed reelt vil opnå den forhadte flokimmunitet. Måske kan du huske den gang, vi regnede på, hvor mange, der skulle vaccineres, før vi nåede flokimmuniteten. Det viste sig at være en håbløs drøm. Der var ingen genveje. Flokimmuniteten opnås, når tilstrækkelig mange har været smittede.

Det er ganske interessant, for flokimmunitet har hidtil mest været noget, vi har talt om i forbindelse med vaccinationer. Men vaccinen har en vigtig funktion. Du bliver ikke lige så syg, og du behøver forhåbentlig ikke at få en tur på hospitalet.

Haster med forskning om revaccination til udsatte

Men hvad sker der så nu? Gættekonkurrencen er i fuld gang, og alverdens eksperter kommer med deres bud på, hvad vi nu kan forvente. Et gennemgående tema er, at coronavirus ikke vil forsvinde. Vi skal vænne os til at leve med den. Og det får nogen til at foreslå årlige revaccinationer af i hvert fald de mest udsatte. Centralt i den ide er forestillingen, at vi vedholdende kan beskytte dem mod smitte. Det tror jeg ikke meget på. Også de fleste udsatte vil skulle smittes før eller siden. Og så er spørgsmålet, hvad værdien af en revaccination vil være. Det haster med at få mere forskning på dette område.

I den mere frygtsomme afdeling kigger vi på muligheden for nye varianter. Varianter, som både kan være mere sygdomsfremkaldende og dødelige end omikron, og som måske oveni købet kan undvige eksisterende immunitet. Og muligheden foreligger bestemt. Sandsynligheden er dog svær at sige noget sikkert om. Det er ikke, fordi historien er fuld af eksempler på et sådant forløb. Og spørgsmålet er, om ikke det så er mere hensigtsmæssigt at kigge mere overordnet på det. At forholde sig til risikoen for, at vi oplever en ny og helt anderledes epidemi. For noget må vi jo have lært af covid. Og en af de centrale læringer er, at vi ikke var klar. Og faktisk haster det lidt med at få sat gang i arbejdet, så vi er bedre rustet næste gang. Her handler det om helt basale spørgsmål som tilgængelighed af test og værnemidler, men også om sværere og mere politiske spørgsmål. For har vi den rigtige organisation i Danmark? Mit eget bud er, at vi kunne hjælpe os selv betydeligt, hvis sundhedssystemet blev mindre politisk og mere uafhængigt. Det er nok mere, end man kan forlange af Sundhedsstyrelsen, men eksempelvis kunne man sagtens se på, om Seruminstituttet kunne få en anden placering. Og måske suppleres med yderligere uafhængige og forskningsbaserede institutioner. Muligvis forankrede i universiteterne, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken for mange gange.

Så her står vi nu. Et helt åbent samfund med eksploderende smitte. Så du skal smittes. Det skal din familie også. Og din nabo. Og vi håber ikke, I bliver særligt syge, men vi kan ikke love det. For vi har givet op. Hvis du virkelig gerne vil undgå smitten, så kan du heldigvis stadig selv gøre en indsats. Behold dit mundbind, sprit hænderne af, og hold afstand. Heldigvis er de ældre gode til alt dette, og det må de gerne fortsætte med. For ellers er det ikke sikkert, det bliver ved at gå godt.

 

Nyeste tal og nyheder om corona:

Tags: corona, coronablog

Like eller del denne artikel