"Den positive udvikling på sygehusene skyldes formentlig både den omfattende immunitet i befolkningen, den høje vaccinationsdækning hos dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, og at omikron-varianten i mindre grad fremkalder alvorlig sygdom,” siger Helene Probst.

Status: Sygdomsbyrden fra covid-19 på sygehusene falder

På trods af et rekordhøjt antal smittetal i disse uger, så falder sygdomsbyrden fra covid-19 på sygehusene i øjeblikket.

Det fremgår af en ny statusrappport fra Sundhedsstyrelsen.

”Vi ser at antallet af smittede stiger, men samtidig falder sygdomsbyrden på sygehusene. Det er meget glædeligt, at der er færre indlagte på intensiv afdeling og at en faldende andel, får et alvorligt sygdomsforløb. Den positive udvikling på sygehusene skyldes formentlig både den omfattende immunitet i befolkningen, den høje vaccinationsdækning hos dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, og at omikron-varianten i mindre grad fremkalder alvorlig sygdom,” siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Søndag var der 813 indlagte med corona, men Sundhedsstyrelsen vurderer, at mellem 30 og 40 procent af det samlede antal indlagte patienter med positiv PCR-test ikke er indlagt på grund af covid-19 sygdom. Blandt de resterende ca. 500 patienter er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at maksimalt 250-300 har en nedre luftvejsinfektion som led i deres covid-19 sygdom. Det er dem, som er hårdest ramt. Patienter med nedre luftvejsinfektion kan risikere at udvikle lungesvigt og få behov for intensiv behandling, herunder respiratorbehandling - særligt hvis de har andre risikofaktorer som høj alder, svær overvægt, anden sygdom eller manglende vaccination.

Styrelsen forventer, at andelen af indlagte med covid-19 med nedre luftvejsinfektion vil falde yderligere, både på grund af den høje samfundsincidens og lavere sygelighed med omikron-varianten.

”Vi skal dog i den kommende tid følge udviklingen i antallet af patienter med alvorlig covid-19 sygdom tæt. Derfor er denne overvågning så vigtig. Hvis der sker stigende smitte i de ældre aldersgrupper kan det medføre flere indlæggelser. Sygehusene har heldigvis fået meget erfaring med at behandle de patienter, der bliver syge af covid-19, og vi forventer også at få flere forebyggende tablet-behandlinger i den nærmeste fremtid,” siger Helene Probst.

Mens presset på sygehusene tager gradvist af, er flere regioner i gang med at reducere deres covid-19 beredskab. 

Tags: corona

Like eller del denne artikel