”Situationen er kritisk mange steder, og vi ser en ny tendens, hvor klinikker bliver nødt til at lukke for tilgangen af nye patienter,” siger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Region mangler 126 tandlæger: ”Situationen er kritisk"

Der er så stor mangel på tandlæger i hele landet, at det truer tandsundheden, lyder opråbet fra Tandlægeforeningen. 

Tandlægeforeningen estimerer, at der er cirka 346 ubesatte tandlægestillinger på landsplan blandt de privatpraktiserende tandlæger. Problemet er størst i Region Syddanmark, hvor der mangler cirka 126 tandlæger.

I eksempelvis Assens Kommune er der én tandlæge, én dag om ugen. I den ideelle verden skulle der være fire. Her er manglen på hænder ifølge DR så kritisk, at kommunen ikke kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at tjekke børnenes tænder mindst hvert andet år.

Men manglen på tandlæger findes der hele landet, siger Tandlægeforeningen.

”Situationen er kritisk mange steder, og vi ser en ny tendens, hvor klinikker bliver nødt til at lukke for tilgangen af nye patienter. Som konsekvens oplever patienter længere ventetider, hvilket kan føre til unødvendig forværring af sygdom,” advarer Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Hun fremhæver, at problemet kun bliver større de kommende år, fordi der bliver flere indbyggere per tandlæge. Samtidig stiger behandlingsbehovet – både på grund af et stigende antal ældre, der bevarer egne tænder og kræver mere tandpleje, men også fordi de 18-21-årige fremover får tilbudt gratis tandpleje som en del af den nyligt indgåede finanslov.

Ifølge Tandlægeforeningens formand har man gennem flere år advaret politikerne om, at der ikke blev uddannet nok tandlæger. Sundhedsstyrelsens seneste tandplejeprognose fra 2019 har også peget på problemet.

Ifølge Tandlægeforeningen bør der optages 35 flere tandlægestuderende årligt indtil 2040.

”Vi skal sikre, at de to tandlægeuddannelser i Danmark har de nødvendige ressourcer til at uddanne flere tandlæger. Vi har en tandpleje i verdensklasse, og det må vi ikke sætte over styr. Tandlægeuddannelserne er blevet beskåret i sådan en grad, at man bør tilføre ressourcer for at styrke fagmiljøet, da kvaliteten og fagligheden ellers er i fare,” siger Susanne Kleist.

Like eller del denne artikel