Sundhedspolitisk Tidsskrift

Snart kan fagligt slagsmål afgøres af Sundhedsstyrelsen: Er lavdosis-ct bedst til uklare symptomer fra lungerne?

I kølvandet på debatten om fyringen af tidligere ledende overlæge ved Silkeborg Hospital, Ulrich Fredberg, sammensætter Sundhedsstyrelsen nu en arbejdsgruppe, der skal afklare hvilken billeddiagnostisk undersøgelse, der bør tilbydes patienter med uspecifikke symptomer fra lungerne, der i sjældne tilfælde skyldes kræft.

PLO, Kræftens Bekæmpelse, VIVE, forskningsenhederne for Almen medicin på henholdsvis Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, men også Dansk Selskab for Almen Medicins nyslåede formand, Bolette Friederichsen, har længe argumenteret for, at praktiserende læger bør få adgang til mere præcise diagnostiske redskaber for at udelukke, at uspecifikke symptomer eller forværring af symptomer ved f.eks. KOL ikke skyldes kræft. Røntgenundersøgelsen var for upræcis og overser for mange tilfælde af f.eks. lungekræft.

På Diagnostisk Center, Silkeborg, tilbød ledelsen, at praktiserende læger kunne henvise til lavdosis CT-scanning fremfor røntgenundersøgelser i perioden 2016 til 2020. Det var tanken, at det skulle være understøttet af et forskningsprojekt, men det lykkedes aldrig forskerne at søsætte sådan et projekt af flere årsager, som man kan læse om her

Sundhedsstyrelsen meldte i 2020, at styrelsen vurderede, at der mangler robust dokumentation for at anvende af lavdosis CT, sådan som man havde gjort det i Silkeborg. Fredberg og en række forskere var dog ikke enige med styrelsen i denne vurdering. 

Region Midtjylland sponsorerer evaluering af teknologi

I starten af 2021 blev regionsrådet i Region Midtjylland, hvor Ulrich Fredberg sidder som rådsmedlem for Venstre, enige om, at regionen vil tilbyde Sundhedsstyrelsen at finansiere en såkaldt MTV (medicinsk teknologivurdering), hvor fordele og ulemper ved lavdosis CT-scanning og røntgenundersøgelse bliver prøvet op mod hinanden.

Den opfordring har Sundhedsstyrelsen samlet op på, og styrelsen nedsætter nu en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante lægefaglige selskaber og forskningsenheder, der skal evaluere litteraturen og fordele og ulemper ved at vælge den ene billeddiagnostiske undersøgelse fremfor en anden.

Arbejdet skal resultere i nye nationale kliniske anbefalinger på området, skriver styrelsen. 

I arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra:

  • Dansk Thorax Radiologisk Selskab (2 repræsentanter)
  • Dansk Lungemedicinsk Selskab (2 repræsentanter)
  • Dansk Selskab for Almen Medicin (1-2 repræsentanter)
  • Dansk Radiologisk Selskab (1 repræsentant)
  • Dansk Lunge Cancer Gruppe (1 repræsentant)
  • Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (1 repræsentant)
  • Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (1 repræsentant)
  • Lungeforeningen (1 repræsentant)
  • Forskningsenhederne for Almen Praksis (1 repræsentant).

Tags: lavdosis ct-scanning, praksis

Like eller del denne artikel