Epics garanti for lovlig databehandling i Sundhedsplatformen kasseret

Epic, som leverer Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, har ikke overholdt kravene til dokumentation for korrekt håndtering af patientdata,

Det viser akter, som Version2 har fået indsigt i.

Kvaliteten har været så utilfredsstillende, at Region Hovedstaden har måttet afvise et udkast, som regionerne har fået tilsendt.

Dermed kan Epic ikke dokumentere - som ellers er et uomgåeligt krav - at data behandles i overensstemmelse med den danske persondatalovgivning.

22. juni i år havde Epic deadline for den årlige sikkerhedserklæring om selskabets data-, system- og informationssikkerhed. Men erklæringen kom først 25. august 2017. Og da havde Epic ifølge Version2 ikke givet erklæringen den korrekte betegnelse, og endelig blev den afvist af Region Hovedstaden, fordi den var stærkt mangelfuld. Erklæringen skal indeholde en detaljeret gennemgang af, hvordan Epic lever op til kravene i databehandleraftalen og dermed lovgivningen, men Epic havde kun fremsendt en 2,5 linjer lang erklæring:

I am the Chief Officer of Epic Systems Corporation. Following reasonable internat inquery; I hereby certify, that Epic in in compliance with its obligations under Agenda2 to the EU Model Contract Clauses in place between Epic and Regions.

Best regards,

Stirling Martin

Chief Security Officer

»Region Hovedstaden/Sundhedsplatformen vurderer, at denne sag er alvorlig, og det meget vigtigt, at der fremsendes en tilfredsstillende revisionserklæring,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Region Hovedstaden til Version2.

»Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at SP programmet ikke på nuværende tidspunkt har grund til at antage, at Epic ikke skulle overholde databehandleraftalen med Sundhedsplatformen,« lyder det samtidig i svaret.

Det fremgår af akterne, at Region Hoverstaden/Sundhedsplatformen ultimo oktober modtog en nyt udkast til revisionserklæring, som herefter har været gransket.

Tags: Region Hovedstaden, sundhedsplatformen, Epic

Like eller del denne artikel