”Regionen har selv angivet en række grunde til, at de har oplevet så markante fald. Men jeg må bare konstatere, at der ikke er tilstrækkelig politisk fokus på den nødvendige indsats på området. Derfor vil jeg opfordre det nyvalgte regionsråd til at sætte udredningsretten meget højt på dagsordenen," siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om Region Hovedstadens udredning af psykisk syge børn..

Over halvdelen af børn og unge udredes ikke til tiden i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden udredes nu under halvdelen af børn og unge i psykiatrien til tiden. Tallet er 46 procent og ligner samtidig en halvering i løbet af det sidste år. I voksenpsykiatrien er tallet 90 procent og har været ret stabilt.

Også på landsplan er regionerne blevet dårligere til at overholde udredningsretten for børn og unge i psykiatrien. Fra årets første til tredje kvartal er det faldet fra 90 til 87 procent. Tilsvarende for voksne er tallet steget marginalt fra 93 til 94 procent.

Tallene er hentet i Sundhedsdatastyrelsens opgørelse fra monitoreringen af udredningsretten i hele landet, der viser et fald i overholdelsen – både på området for somatiske og psykiske sygdomme.

Region Hovedstaden skal tage sig sammen

På baggrund af Region Hovedstadens store udfordringer, især i børne- og ungdomspsykiatrien, opfordrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby regionen til tage udredningsretten langt mere alvorlig:

”Regionen har selv angivet en række grunde til, at de har oplevet så markante fald. Men jeg må bare konstatere, at der ikke er tilstrækkelig politisk fokus på den nødvendige indsats på området. Derfor vil jeg opfordre det nyvalgte regionsråd til at sætte udredningsretten meget højt på dagsordenen.”

Heller ikke regionrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, er tilfreds med de nye tal.

”Børn skal have hurtig hjælp. Vi kan se, at der er sket en stor stigning i antal henviste børn og unge, og selv om børne- og ungdomspsykiatrien har taget 13 procent flere patienter ind til udredning og behandling i år, har centeret ikke kunnet følge med efterspørgslen. Vi har i år prioriteret 6,6 millioner kroner ekstra til området, men vi er nødt til at se nærmere på, hvordan ventetiderne kan rettes op,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Det nuværende regionsråd har tidligere i år afsat 42 mio. kr til at styrke overholdelsen af udredningsretten. De fire mio. kr. er øremærket til flere ambulatorier i børne- og ungdomspsykiatrien. Og med budget 2018 er der afsat yderligere en mio. kr. hertil.

I hovedstadsområdet er udredningsretten også faldet til 46 procent for voksne i somatikken. Og regionen forklarer alle de lave tal med bl.a. Sundhedsplatformen, som har medført problemer med registrering og indberetning af data.

Region Nord har forbedret sig markant

Den største forbedring i overholdelse af udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien kan Region Nordjylland notere sig, idet tallet her er steget fra 73 procent i 1. kvartal til 90 procent i 3. kvartal i år. Det forklares af regionsrådsformand Ulla Astman bl.a. med, at der i børne- og ungepsykiatrien er besat flere ledige lægestillinger, som følge af en intensiv rekrutteringsproces, og et generelt fokus fra regionsrådets side, hvor man i budgetaftalen for 2017 afsatte store beløb øremærket til indsatser, der kunne forbedre overholdelsen af udredningsretten.

Der er på landsplan registreret ca. 2.800 udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien (mod ca. 4.000 i 1. kvartal) samt ca. 4.400 forløb i voksenpsykiatrien (mod ca. 5.600 i 1. kvartal).

Tags: Lungekræft, Ellen Trane Nørby, udredning, børn, Region Hovedstaden, psykiatri

Like eller del denne artikel