De to sundhedsordførere Flemming Møller Mortensen (S) og Jane Heitmann (V) vil have rettet op på fejlene hurtiogst muligt.

Politikere: Uacceptable svigt i Sundhedsplatformen

Det er uacceptabelt og skal løses lynhurtigt. Sådan siger flere politikere, efter det har vist sig, at nogle patienters skæbnesvangre prøvesvar ikke når frem til lægerne med Sundhedsplatformen.

Siden 1. september har læger på Hvidovre Hospital indberettet 15 tilfælde, hvor prøvesvar for patienter, der muligvis havde kræft, var forsinkede eller ikke nåede frem til lægerne gennem Sundshedsplatformen.

Det har fået Region Hovedstaden til at nedsætte en task force, der skal finde frem til årsagerne og løse problemet.

Sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann, siger, at det blot er endnu en sag blandt mange for Region Hovedstaden, hvor man indimellem må tage sig til hovedet og undre sig over, hvad det er, der foregår.

»Jeg ser med stor alvor på sagen og har noteret mig, at de afventer rapporten (fra task forcen, red.), og når den foreligger, har man forhåbentlig et godt udgangspunkt for i regionen at få taget de nødvendige initiativer, så det ikke kommer til at ske igen. For det er fuldstændig uacceptabelt, at man som patient ikke kan stole på, at man får prøvesvar rettidigt«, siger hun til Politiken.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokraterne, siger til avisen, at der har været udfordringer undervejs, som er kendt for alle - og derfor ser han blot denne problematik som yderligere et element, som der naturligvis skal rettes op på med alle tænkeligt muligheder.

»Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, for intentionen bag Sundhedsplatformen er jo, at det skal give forbedringer. Det er også derfor, Region Sjælland har taget den i brug nu, så der kan man kun ønske, at de får driften op at køre hurtigst muligt og uden risiko for patienterne«.

Tags: flemming møller mortensen, Jane Heitmann, Region Hovedstaden, sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel