Auriklen er et lille vedhæng eller ”hjerteøre”, der sidder på venstre forkammer.

Simpelt hjerte-indgreb viser overlegen effekt ved hjerteflimmer

Et dansk studie viser, at lukning af auriklet (hjerteøret) har ligeså god effekt som blodfortyndende behandling. Auriklen er et lille vedhæng eller ”hjerteøre”, der sidder på venstre forkammer. I forhold til blødninger og død ser indgrebet ud til at reducere risikoen betydeligt. 

I et nyt, internationalt studie af 2255 patienter med hjerteflimmer (atrieflimren) har forskere fra Aarhus Universitetshospital i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitetshospital og universiteter i London og Essen sammenlignet resultater ved lukning af auriklet overfor medicinsk behandling hos atrieflimren patienter med øget risiko for stroke og blødning. Resultaterne af studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JACC: Cardiovascular Interventions understøtter og udbygger resultaterne af et andet mindre studie (PRAGUE-17): De peger i retning af, at de to behandlinger – blodfortyndende medicin og lukning af auriklet – er ligeværdige hvad angår beskyttelse mod stroke, men at aurikel-lukning reducerer risikoen for blødning og død sammenlignet med blodfortyndende behandling.

For patienter med særlig høj risiko for blødninger

Med et mindre hjerte-indgreb – som i Aarhus, foregår i lokalbedøvelse - lukker man auriklet, så blodet ikke klumper sig sammen i udposningen og ender som blodpropper i hjernen. En lille sammenfoldet 'lukker' føres ved hjælp af et kateter op til hjertet fra en blodåre i lysken. Lukkeren foldes ud og placeres i venstre forkammer, så indgangen til auriklet blokeres. Det forklarer professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital (AUH) Jens Erik Nielsen-Kudsk, som også understreger, at indgrebet allerede i dag tilbydes patienter, som har en særlig høj risiko for blødninger, og som er uegnede til langtidsbehandling med blodfortyndende medicin:

”Det er eksempelvis patienter, som har haft alvorlige blødninger i mavetarm-kanalen, i hjernen eller i nyrerne, og som derfor ikke tåler den blodfortyndende behandling. Høj alder, skrøbelighed, dårligt reguleret blodtryk, tidligere stroke, leversygdom eller nyresygdom, blodsygdomme og behandling med andre blodfortyndende midler er faktorer som forøger risikoen for blødning. Vi har på AUH årligt mellem 150 og 175 lukninger af auriklet – men behovet for behandlingen er langt større, og indgrebet burde tilbydes til flere. Mange patienter med atrieflimren får nemlig slet ingen blodfortyndende behandling eller utilstrækkelig behandling, fordi de er i risiko for blødning. Desuden har det vist sig vanskeligt at få patienter til at tage deres blodfortyndende behandling over mange år. Et simpelt hjerte-indgreb udført i lokalbedøvelse fra lysken vil være et rigtig godt alternativ.”

Dødeligheden 47 procent lavere 

I studiet er data fra 1071 patienter, der i perioden fra juni 2015 til september 2016 fik foretaget en lukning af auriklet på grund af atrieflimren, blevet sammenlignet med en gruppe af 1184 danske patienter med atrieflimren og som var i behandling med blodfortyndende medicin. Grupperne var matchet, så patienterne i de to grupper havde samme gennemsnitlige alder, sygdomsprofil og samme gennemsnitlige risiko for blodpropper og blødninger.

”Der var tilsammen betydeligt flere tilfælde af blodpropper, større blødninger og død i gruppen, der fik medicin, end i gruppen, der havde fået lukket auriklet, og forskellen blev større og større gennem de to år, patienterne blev fulgt,” fortæller Jens Erik Nielsen-Kudsk.

Samlet set var forekomsten af blodpropper, større blødninger og død 43 procent lavere i gruppen, der havde fået lukket auriklet. Risikoen for blødninger var 38 procent lavere, og dødeligheden var 47 procent lavere i denne gruppe. Forekomsten af blodpropper var lav og næsten ens i begge grupper, og det skyldes formentlig, at begge behandlinger forebygger blodpropper effektivt.

”Resultaterne tyder på, at kateterbaseret lukning af auriklet er lige så god til at forebygge blodpropper som medicinsk behandling med blodfortyndende medicin, men at aurikellukning er overlegen med hensyn til risiko for blødning og død,” konkluderer Jens Erik Nielsen-Kudsk.

Flere studier i gang

I forlængelse af de lovende resultater har forskerne ved Aarhus Universitetshospital igangsat et større randomiseret studie (Occlusion-AF) i Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor patienter med atrieflimren, som tidligere har haft et stroke, efter lodtrækning bliver behandlet enten med lukning af auriklet eller med blodfortyndende medicin. Forskerne håber gennem studiet at kunne bekræfte de foreløbige resulter og bevise, at aurikel-lukning er en bedre behandling end blodfortyndende medicin til patienter i øget risiko for stroke og blødning på grund af atrieflimren.

Der er også igangsat to meget store lodtrækningsundersøgelser med omkring 3000 patienter i hvert studie (CATALYST og CHAMPION-AF) med det formål at undersøge om aurikel-lukning er bedre end blodfortyndende behandling til den mere brede gruppe af patienter med atrieflimren.

Tags: hjerte-kar

Like eller del denne artikel